Jana Vaňková, předsedkyně, tel. 732 912 029, jana.vankova@meopta.com
Hana Rozehnalová
manažerka ADM, tel. 725 280 734, hana.rozehnalova@gmail.com
Aktualizace 15. 12. 2016


MEDAILONY ČLENŮ

Motto: "Je škoda nezanechat po sobě nějakou elektronickou stopu, naše členská základna nezadržitelně stárne a proto chceme, aby naše objekty mohli vidět i mladší zájemci."  (Prezident ADM prof. Pavel Škarka ve svém posledním sdělení členům v srpnu 2014)

+ Prof. akad. soch. Pavel Škarka


METODIKA VÝPOČTU HONORÁŘE

Objektivizační metodika výpočtu honoráře (autorské odměny, ceny práce) profesionálního designéra za vytvoření díla a stanovení autorské odměny za užití díla (licence) v oboru činnosti: produktový design / verze 2010 / projednáno a doporučeno jako metodický materiál valnou hromadou ADM v Přerově 25. května 2010  (PDF)

Pomůcka pro výpočet autorské odměny za vytvoření díla (XLS)


ARCHÍV

Jubileum profesora Zdeňka Kováře 
STANOVY ADM
VZOR AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA
ZASTOUPENÍ ADM V ODBORNÝCH KOMISÍCH A GRÉMIÍCH (připravováno)
OCENĚNÉ PRÁCE ČLENŮ ADM (připravováno)
ČLENOVÉ ADM V ROCE 2003
ČLENOVÉ ADM V ROCE 1992


ODKAZY

Design centrum České republiky (DC ČR); Design centrum ČR bylo rozhodnutím ministra  průmyslu a obchodu Martina Římana k 31. 12. 2007 zrušeno
The Bureau of European Designers´s Associations / Ústředí evropských designerských organizací (BEDA)
International Council of Societies of Industrial Design / Mezinárodní rada organizací průmyslového designu (ICSID)
Český design - CzechDesign - rozcestník o designu a pro designéry
Výstavní příležitost založená na spolupráci FMK UTB, ADM a Kulturním institutem Zlín ALTERNATIVA