Správná hračka na stránkách časopisu Speciál pro mateřské školy 
(Navazuje na texty pro zaniklý časopis Poradce ředitelky MŠ publikované v letech 2013-2015)

 
Sdružení pro hračku a hru, Jiří Šťastný představuje profesní sdružení výrobců, prodejců, tvůrců a teoretiků zabývajících se hračkou a herními předměty (2020, č. 3)

Správná hračka - XXVII ročník, Oskar Brůža podává přehled o oceněných hračkách a herních předmětech v roce 2019 (2020, č. 5)

Jak vybírat hračky do mateřské školy, Jiří Šťastný píše o bezpečnosti hraček, o rozlišení loga "European Conformity" a zlomyslně podobného čínského loga "China Export" i o posuzování hraček a udělování nadstandardního označení "Správná hračka - vybráno odborníky" (2020, č. 1)


Poznámka:
Od roku 2020 spolupracuje Sdružení pro hračku a hru s novým vydavatelstvím, konkrétně s redakcí titulů Speciál pro mateřské školy a Speciál pro školní družiny - info na www.rizeniskoly.cz 

Aktualizace 15.3.2021