Upozorňujeme
na odborný seminář a kulatý stůl tvůrců, výrobců a odborných institucí,
který se uskuteční v pátek 14. července s tímto programem:

14.00 - 14.15
Úvodní slovo: Václav Kubát, předseda Sdružení pro hračku a hru Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR, emeritní profesor Vyšší odborné a Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze na Žižkově

* * *
Příspěvky (po každém příspěvku následuje krátká diskuze):

14. 15 - 14.55
Ing., prom. prav. Karel Čada, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví: "
Průmyslově právní ochrana a hračky"

15.00 - 15.40
Ing. Ilona Pechová, vedoucí posuzovatel hračky, Zkušební ústav lehkého průmyslu v Českých Budějovicích: "
Zkušební ústav lehkého průmyslu a hračky"

15. 45 - 16.15
JUDr. Martin Piškula, Ochranná organizace autorská (OOA-S) Praha: "
Praktická zpráva, jak využít autorská práva..."
- co lze chránit, kde hledat příslušné předpisy a sazebníky
- jak využít zápisy do rejstříku chráněných děl
- jak se bránit proti zneužití autorských práv (- licenční smlouvy)

přestávka 16.20 - 16.30

16.30 - 16.45
Karel Kobosil, ředitel Design centra ČR: "
Design centrum ČR (DC ČR)"

16. 50 - 17.20
Ing. Milan Kabát, projektový koordinátor DC ČR: "
Program Design - program podpory pro malé a střední podnikání; doplnění přehledu soutěží pořádaných DC ČR"

* * *
Volná diskuse k vybraným tématům (zamyšlení se nad tématy odborného setkávání se v rámci Hračkobraní, výhled do dalšího ročníku či ročníků, diskuse o náplni a smyslu Hračkobraní)