ZEMŘELÍ AUTOŘI VÝTVARNÝCH UMĚLECKÝCH DĚL
(Rejstřík zemřelých - jedna z cest k nalezení dědiců majetkových práv k autorským dílům)


Stav k 27
. 8. 2018

Na tomto místě budujeme na dobrovolném základě ve spolupráci s partnerskými institucemi i jednotlivci a s využitím vlastní dokumentace rejstřík výtvarných umělců, jejichž majetková práva k dílům přešla úmrtím na dědice. Snažíme se tak vyjít vstříc všem poctivým uživatelům výtvarných děl zesnulých autorů (máme na mysli vydavatele, galerie, instituce i soukromé osoby), které chtějí dodržovat ustanovení autorského zákona, ale nejsou schopni nalézt osobu nebo instituci, která majetková práva k autorským dílům drží.

Zápis v rejstříku je bezplatný, zveřejněno je pouze jméno a rok narození a úmrtí autora s tím, že kontakt je jako placená služba zprostředkován výhradně s vědomím dědice majetkových práv. Pomáháme nalézt cestu k dědicům - prokázání nároků a uzavření licenční smlouvy je záležitostí smluvních stran.

Znáte-li dědice autorů v rejstříku zatím neuvedených nebo jste sami držiteli těchto práv, kontaktujte nás, prosím, na uvucr@uvucr.cz nebo na adrese UVU ČR - IS Brno, Malinovského nám. 2 (Dům umění), 602 00 Brno, tel. 606 473 074. Děkujeme.

 

Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

§ 26
(1) Majetkových práv se autor nemůže vzdát ...
(2) Majetková práva jsou předmětem dědictví ... Připadnou-li takto majetková práva státu, vykonává je svým jménem Státní fond kultury České republiky a pokud jde o díla audiovizuální, Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie ...
(3) Ustanovení tohoto zákona o autorovi platí, pokud nevyplývá z jejich povahy jinak, i pro jeho dědice, popřípadě pro stát, připadne-li mu dědictví, jehož nenabude žádný dědic.

§ 27
(1) Majetková práva trvají, pokud není dále stanoveno jinak, po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti.
. . .
(7) Doba trvání majetkových práv se počítá vždy od prvého dne roku následujícího po roce, v němž došlo k události rozhodné pro její počítání.

Kontakt vedoucí k dědicům můžeme zprostředkovat k dílům autorů uvedených níže v abecedním pořadí. Dále je možné pátrat v digitálně nezpracované starší dokumentaci, případně formou veřejné výzvy. Rejstřík nemá úřední povahu. Uzavření eventuálních smluv o užití musí předcházet prokázání nároků.

A

B

Babrajová Olga * 1923 / + 1993
Baránek Alois * 1932 / + 2016
Bauch Jan * 1918 / + 1995
Bartoš František * 1925 / + 2007
Bartoš Jaroslav * 1926 / + 2010
Benda Břetislav * 1897 / + 1983
Beneš Vincenc * 1883 / + 1979
Benešová Barbora * 1907 / + 1983
Bezpalec Ladislav * 1938 / + 2001
Bič František * 1920 / + 1992
Bílek Jiří * 1950 / + 2014
Bobek Jaroslav * 1925 / + 2006
Bohdálek Jiří * 1929 / + 2014
Bosák Oldřich * 1922 / + 1996
Boška Jindřich * 1931 / + 2017
Boukal Václav * 1922 / + 2007
Brabec Jiří * 1933 / + 2005
Bradáček Jiří * 1922 / + 1984
Brodská Květa * ? / + 1979
Burian Zdeněk * 1905 / + 1981

C

Crhák František * 1926 / + 2011

Č

Červ Jan * 1905 / + 2002
Čuřík Jan * 1924 / + 1996
Čevela Mojmír * 1930 / + 2004

D

Denk Zdeněk * 1921 / + 2007
Doležal Rudolf * 1916 / + 2002
Dörfl František * 1934 / + 2017
Dosbaba Václav * 1945 / + 2012
Dostálová Anna * ? / + 1971
Drahotušský Oldřich * 1929 / + 1994
Držkovic Valentin * 1888 / + 1967
Dušek Jindřich * 1964 / + 2015
Dvorský Bohumír * 1902 / + 1976

E

Eisenreich František Václav * 1892 / + 1969
Eliáš Bohumil * 1937 / + 2005

F

Fiala Václav * 1896 / + 1980
Fišar Jan * 1933 / + 2010
Fišárková Helena * 1946 / + 2012
Fišer Jaroslav * 1919 / + 2003
Fischerová-Kvěchová Marie * 1894 / + 1984
Fojtášek Bedřich * 1909 / + 1990
Foltýn František * 1937 / + 2000
Frait Jiří * 1953 / + 2018
Fron Karel * 1921 / + 2002

G

Gajda Jan * 1950 / + 2012
Gajda Vladislav * 1925 / + 2010
Gola Jindřich * 1940 / + 2012
Gregorová Marie * 1930 / + 2004
Grimm Jan * 1943 / + 2012

H

Hajerová Svata * 1917 / + 1979
Halmi Boris * 1948 / + 1991
Hančarová Libuše * 1922 / + 2007
Hanuš Josef * 1910 / + 1991
Haruda Karel * 1925 / + 2015
Havel Vladimír * 1904 / + 1986
Havlic Vladimír * 1944 / + 2004
Hejč František * 1915 / + 2006
Hlinomaz Josef * 1914 / + 1978
Hloch Zbyněk * 1934 / + 1999
Hnízdo Vladimír Jan * 1914 / + 1983
Holan Karel * 1893 / + 1953
Holub Oldřich * 1924 / + 2013
Horejc Jaroslav * 1886 / + 1983
Hostaša Ivan * 1948 / + 2007
Housa Vlastislav * 1932 / + 2004
Hrabušický Jozef * 1948 / + 1988
Hradecký Jaroslav * 1923 / 2003
Hrachovec Miroslav * 1919 / + 1991
Hrnčárek Jan  * 1918 / + 2009
Hrstka Alexander Vladimír * 1890 / + 1954
Hubička Alois * 1919 / + 2002
Hůrka Milan * 1942 / + 2015

CH

Chatrný Dalibor * 1925 / + 2012
Chmelař Jan * 1924 / + 2014

I

J

Janoušek Dušan * 1928 / + 1996
Jílek Zdeněk * 1936 / + 2004
Jiřička Martin * 1958 / + 2002
Juračka Antonín * 1927 / + 2005

K

Kabeš Karel * 1939 / + 2005
Kaderka Antonín * 1937 / + 2017
Karlíková Olga * 1923 / + 2004
Kašpar Adolf * 1877 / + 1934
Klein Karel * 1932 / + 2006
Klíma Miroslav * 1930 / + 2010
Klinger Miloslav * 1922 / + 1999
Kopřiva Otakar * 1948 / + 1998
Korec Jiří * 1925 / + 2004
Koštoval Vladimír * 1926 / + 1985
Kotlan Jaroslav * 1930 / + 2015
Kouba Rudolf * 1932 / + 2005
Kovář Zdeněk * 1917 / + 2004
Kovařík Jiří * 1932 / + 1994
Král Václav * 1936 / + 2005
Kramoliš Slavomil * 1924 / + 2002
Kratina Radoslav * 1928 / + 1999
Krejčiřík Josef * 1922 / + 2001
Kroha Jiří Vendelín * 1893 / + 1974
Krška Jaroslav * 1922 / + 1996
Kryštůfek Jiří * 1932 / + 2016
Kuba Ludvík * 1893 / + 1956
Kubašta Vojtěch * 1914 / + 1992
Kubíček Jánuš * 1921 / + 1993
Kučera Jaroslav * 1929 / + 1991
Kučera Zdeběk * 1935 / + 2016
Kudra Jaroslav * 1926 / + 2014
Kulhánek Oldřich * 1940 / + 2013
Kulič Bohuslav * 1913 / + 1988

L

Lada Josef * 1887 / + 1957
Ladová Alena * 1925 / + 1992
Laštůvka Ladislav * 1951 / + 2012
Longa Přemek * 1927 / + 1990
Lukavský Jaroslav * 1924 / + 1984
Lukeš Jaroslav * 1910 / + 1993
Luňák Hynek * 1926 / + 2014

M

Maftei Liliana  * 1954 / + 2009
Magni Rostislav * 1927 / + 1994
Majer Luděk * 1925 / + 2013
Mareš Jan * 1953 / + 2005
Markulček Petr * 1945 / + 2007
Mařanová Jarmila * 1922 / + 2009
Masný Jiří * 1960 / + 2004
Mašata Radko * 1933 / + 1999
Matal Bohumír * 1922 / + 1988
Matouš Miroslav * 1920 / + 1998
Mecl Lubomír * 1922 / + 1999
Melichar Jan Z. * 1904 / + 1982
Mezerová W. Julie * 1893 / + 1980
Moucha Ivan * 1938 / + 2009
Mrázek Bohdan *1931 / + 2009
Mucha Alfons * 1860 / + 1939
Mucha Jiří * 1915 / + 1991
Muzika František * 1900 / + 1974
Mužík Vilém * 1904 / + 1973

N

Najmr Jan Maria * 1920 / + 2003
Navrátil František * 1932 / + 2012
Nejedlý Otakar * 1883 / + 1957
Nepasický Jiří * 1934 / + 2016
Nikel Leopold * 1912 / + 2004
Nikl František * 1935 / + 2005
Novák Karel * 1915 / + 2006
Novák Ladislav * 1925 / + 1999
Novák Jan * 1918 / + 1983
Novotný Rudolf * 1924 / + 2005
Novotný Vladimír * 1914 / + 1997

O

Odehnal Antonín * 1931 / + 2017
Ochrymčuk Leonid * 1929 / + 2005
Olexová Jana * 1939 / + 2003
Oliva Jan * ? / + 1993
Oth Antonín * 1933 / + 2014

P

Pacák Jan Antonín * 1941 / + 2007
Patera Jiří * 1924 / + 2003
Persan Jindřich * 1935 / + 2012
Pěknica Bedřich * 1936 / + 2015
Pilař Radek * 1931 / + 1993
Pitr Jiří * 1935 / + 2013
Plicka Karel * 1984 / + 1987
Pokorný Bohumil * 1928 / + 1993
Polišenský Břetislav * 1929 / + 2001
Pour Jaroslav * 1893 / + 1970
Procházka Jiří * 1919 / + 1987
Putová Irina * 1958 / + 2005
Pýcha Vladimír * 1939 / + 2017

Q

R

Rajlich Jan * 1920 / + 2017
Reissner Václav * 1940 / + 2016
Roštínský Miroslav * 1927 / + 2005
Rotrekl Theodor * 1923 / + 2004
Rudl-Španiel Zdeněk * 1912 / + 1981
Ruller Ivan * 1926 / 2018
Rybák Jan * 1941 / + 2017

Ř

Říhovský Karel * 1926 / + 2016

S

Sahula Josef * 1918 / + 2006
Sedláček František (Daněk) * 1892 / + 1974
Seifert Jiří * 1932 / + 1999
Seifert Jaroslav * 1901 / + 1986
Sekora Ondřej * 1899 / + 1967
Sekora Ondřej J. * 1931 / + 2004
Severa František * 1924 / + 2005
Siegl Bohumil * 1928 / + 2013
Sirotek Emil * 1937 / + 1999
Sklenář Zdeněk * 1910 / + 1986
Skupa Josef * 1892 / + 1957
Sláma Bohumil * 1913 / + 1983
Slavíček Jan * 1900 / + 1970
Soukup Ivan * 1942 / + 2001
Soukup Vladimír * 1926 / + 2004
Stallich Jan * 1907 / + 1973
Strnad Ivan * 1926 / + 2004
Strnadel Antonín * 1910 / + 1975
Střecha Josef * 1907 / + 1985
Střeska Jaroslav * 1923 / + 1964
Sutnar Ladislav * 1897 / + 1976
Synáček Otakar * 1931 / + 2005
Svoboda Pavel * 1953 / + 2007
Svoboda Rudolf * 1924 / + 1994

Š

Šavel Vladimír * 1921 / + 2006
Šimorda Miroslav * 1923 / + 2018
Šimůnek Josef * 1926 / + 2002
Šindler Jiří * 1922 / + 2015
Škarka Pavel * 1942 / + 2014
Škvor Karel * ? / + 1971
Špála Václav * 1885 / + 1946
Štíbr Pavel * 1930 / + 2001
Štochl Sláva * 1913 / + 1990
Štolfa Miroslav * 1930 / + 2018
Štolfa Vojtěch * 1921 / + 2002
Šutera Radomír * 1934 / 2009
Švabinský Max * 1873 / + 1962
Švankmajerová Eva * 1940 / + 2005
Švorčík Ivo * 1937 / + 2004

Talena@jedla.czalena@jedla.cz

Tajovský Václav * 1922 / + 2001
Tarantík Jiří * 1926 / + 1998
Tázler Miroslav * 1925 / + 2006
Topinka Lumír * 1927 / + 2002
Toroň Jiří * 1924 / + 2005
Tošenovský Evžen * 1924 / + 2002
Trmač František * 1925 / + 2005
Trnka Jiří * 1912 / + 1969
Tuzar Jaroslav * 1908 / + 1988

U

Urban Cyril * 1930 / + 2002

V

Vaculková Ida * 1920 / + 2003
Vališ Josef * 1929 / + 2010
Vašíček Vladimír * 1919 / + 2003
Vlčinský Zdeněk * 1944 / + 1991
Vobejda Alois * 1924 / + 2001
Vobejda Aleš * 1954 / + 2003
Vondrák Matouš * 1943 / + 2011
Vyleťal Josef * 1940 / + 1989

W

Wagner Josef * ? / + 1980
Weinfurter Zbyněk * 1930 / + 2000
Weizettl Vilibald * 1916 / + 1991
Wenig Jan * 1910 / + 1972
Winter Jiří (NEPRAKTA) * 1924 / + 2011

Z

Zábranský Adolf * 1909 / + 1981
Zelenka Otakar * 1926 / + 2004
Zeyer Jan Angelo * 1878 / + 1945
Zezula Jindřich * 1935 / + 2015
Zhibo Jiří * 1932 / + 2012
Zika Zdeněk * ? / + ?
Zikmund Miroslav * 1931 / + 2004
Zrzavý Jan * 1890 / + 1977

Ž

Žák Ladislav J. * 1915 / + 1973 (?)
Žofka Milan * 1946 / + 2018

Počet záznamů: 241

© Unie výtvarných umělců České republiky