Elektronický archiv Mladé Fronty DNES spravovaný společností NEWTON Media, a.s.
http://mfdnes.newtonit.cz

Datum: 02.11.2007
Autor: Milan Knížák
Zdroj: Mladá fronta DNES
Strana: 09

Konec Design centra dělá z Česka bezduchou fabriku

To, že ministr průmyslu a obchodu Martin Říman zrušil Design centrum České republiky, považuji za neprofesionální.
Kvůli „úsporám“ bychom měli přijít o organizaci, která mimo jiné podporovala spojování průmyslových podniků s českými designéry a podporovala mladé návrháře.
Chápu, že může dojít k nějaké změně financování, ke změně statutu – pokud vím, Design centrum samo navrhlo, že se změní ve veřejně prospěšnou společnost – ale nechápu vymazání této instituce z mapy českých kulturních zařízení. Nebudu vypisovat, co všechno Design centrum uspořádalo, to pan ministr nepochybně ví. Nebo to může lehce zjistit.
Pokud má „podpora designu posílit export“, jak publikovalo na svých webových stránkách ministerstvo průmyslu a obchodu, tak je zrušení Design centra činem kontraproduktivním. Náměstek ministra Luboš Vaněk se vyjádřil, že Design centrum není primárně orientováno na průmyslový design, ale je „příliš umělecky založeno“. To ukazuje omezenost a neprofesionálnost ministerstva.
Design nelze rozdělovat.
V současné době je totiž obtížné oddělit od sebe i volné a uměleckoprůmyslové disciplíny. Vývoj umění po druhé světové válce zamíchal disciplínami tak, že řada vynikajících designérů pochází z oblasti volného umění a část jejich práce tam nedílně patří, jiná část tvůrců z oblasti designu zase přesahuje do volného umění. V dobré paměti máme čin italského designéra Sottase, který vytvořil objekt připomínající volnou plastiku a nazval ho „Nábytkem“. Tím nám sdělil, že do oblasti designu patří i díla, která nejsou utilitárně zaměřena k nějakému jasnému užitkovému cíli a která mají za úkol rozšířit spektrum designu o nové prvky. Bez takového pohledu by současný design vypadal jinak, tedy daleko chuději.
Široký záběr Design centra je podmínkou jeho kvality. Vyspělé technologie jsou dnes v průmyslu samozřejmostí a řadu výrobků prodává jen jejich design. Mám zkušenost s absolventy Akademie výtvarných umění, kteří, ač se designem nezabývají, bývají velmi často najímáni designovými studii, poněvadž jejich kreativita je podstatně větší než kreativita lidí z praxe, uzavřených v jednom typu uvažování. Kvalitní design vzniká tam, kde se propojí prvky až bezbřehé kreativity s dokonalou znalostí technologických možností. Pokud z tohoto spektra cokoliv vymažeme, výsledky budou daleko horší. Je to jako s vědou.
Bez základního výzkumu by nemohl existovat výzkum aplikovaný.
Ministr Říman by si měl uvědomit, že cesta k výsledkům nevede vždy přímo a že pragmatismus není v tom, že tuto cestu zkrátíme, ale že využijeme všechny možnosti, které jsou k dispozici.
Možná, že se pan ministr Říman vyzná v některých technických postupech, ale oblast umění (a design do této oblasti patří) je mu zcela vzdálena, jinak by nemohl udělat tak neprofesionální rozhodnutí.

Řadu výrobků dnes dokáže prodat jen jejich design

Může po Design centru chtít, aby svůj provoz zracionalizovalo, aby změnilo svůj statut a využívalo více soukromých zdrojů než státních, ale nemůže ho rušit pro jeho kreativitu. To považuji za víc než zpozdilé.
Žádám tímto (jako občan a daňový poplatník), aby ministerstvo své stanovisko přehodnotilo. Design v celé své šíři k průmyslu patří.
Bez něj se průmysl stane jen bezduchou výrobou. A o takovou je ve světě čím dál menší zájem.

Foto popis|

O autorovi| Milan Knížák ředitel Národní galerie

NEWTON Media, a.s. Copyright (c) 2007
Zdrojem zpráv je MFDNES, MAFRA, a.s. Copyright (c) 2007