Usnesení schůze Asociace designérů ze dne 11. 6. 2007

Asociace designérů se znepokojením přijala zprávu o tom, že ministr Říman zamýšlí „privatizovat“ Design centrum České republiky.

Nechceme uvěřit tomu, že v demokratickém státě by ministerští úředníci takto závažné změny nařídili bez předchozích konzultací s odborníky v dané oblasti a s organizacemi, jichž se možná opatření týkají.

Proto je Asociace designérů, jako důležitá část „designérské obce“, připravena s Design centrem České republiky spolupracovat při navrhovaných jednáních s Ministerstvem průmyslu a obchodu o nové koncepci podpory průmyslového designu.

Za Asociaci designérů její předseda


Miloslav Šindler, akad. sochař
designér
e-mail:
sindler@iol.cz