Zachraňme Design centrum !!!

Vážený pane ministře, Vaše rozhodnutí o zrušení Design centra Vás posouvá jasně na slepou kolej.
Zrušit takovou organizaci, která je ku prospěchu malým a středním firmám, podporuje a napomáhá zvyšovat kvalitu produkce v oblasti designu, se zdá nemožné a pomatené. Design je dnes významnou součástí konkurenčního boje výrobců a firem na trhu. Uvědomujete si to?! Doufám a věřím, že jste neinformován od vašich úředníků.
Dlouhých 17 let je vskutku apoštolská činnost Design centra ČR na poli kultury výroby nezastupitelná . Absence jakéhokoliv metodického a výchovného působení v oblasti kultury výroby pro náš průmysl mimo Design centrum je holou skutečností. Školy, ač se snaží sebevíc, toto neusuplují. Není to jejich prioritou.
Pane ministře, jste zaměstnancem i nás designérů, my Vás platíme z našich daní, prosím, abyste respektoval nás i naše klienty v oblasti malých a středních firem a osvědčený systém pomoci a podpory, který Design centrum poskytuje, neničil. Lehce se bourá, ale mnohem pomaleji se formuje nové.
Všechny vyspělé a kulturní státy po celém světě mají Design centra, která se těší velké podpoře státu a podnikatelské veřejnosti. Neznám žádný případ, že by stát zrušil takovou organizaci.
Zkostnatělost, o které se v článku v Hospodářských novinách z 30. 5. mluví, je smyšlenkou fantasty, který nemá o věci ponětí.
Jsem mimořádně rozhořčen a nesouhlasím s tímto rozhodnutím, které vzdělaný člověk nepochopí.

Docent akademický sochař, průmyslový designér Jan Zamazal.


Na vědomost všem členům a organizacím
UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ

Všem členům Asociace Designérů Moravy

Všem členům Asociace Designérů

Všem členům Asociace Interiérové tvorby


Prosím podpořte náš protest proti rozhodnutí zrušit Design centrum České republiky