E-INFORMACE UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY
2020-2021 (v době pandemie)

< 2019 2020-2021

   PŘEHLED


406 - Výtvarní umělci a bonus 25 000 Kč v souvislosti s krizovým opatřením podle zákona č. 159/2020 Sb.
          (Zveřejněno 23.4.2020, aktuální do 29.6.2020)
407 - Druhé bonusové období v souvislosti s krizovým opatřením podle zákona č. 159/2020 Sb. ve znění zákona č. 234/2020 Sb.
          (Zveřejněno 18.5.2020, aktuální do 7.8.2020)
408 - Výtvarní umělci a paušální daň
            (Zveřejněno 6.1.2021, aktuální do 11.1.2021 pokud jde o možnost přihlášení v roce 2021; obecné informace aktuální trvale)
409 - Jednorázová podpora (60 tis. Kč) pro umělecké profese - únor / duben 2021 (Výzva MK ČR a MPO ČR č. 3.1)
            (Předběžná informace pro výtvarné umělce - komentovaný výtah z textu Výzvy č. 3.1; zveřejněno 9.2.2021)

Redakce: Oskar Brůža
Poslední aktualizace: 9.2.2021