RESTAUROVÁNÍ KULTURNÍCH PAMÁTEK

 

Přehled povolení (licencí) k restaurování kulturních památek (dle § 14, odst. 8 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění) - z podkladů a podnětu Ministerstva kultury České republiky zpracovává Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha.