NÁVRH NA UDĚLENÍ CENY MĚSTA BRNA PHDR. ALENĚ GÁLOVÉ IN MEMORIAM PRO ROK 2006 V OBLASTI VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Unie výtvarných umělců České republiky - její členské a partnerské organizace působící v městě Brně a další připojené organizace a osobnosti podávají společný návrh na udělení Ceny města Brna za rok 2006 za celoživotní práci v oblasti výtvarného umění
PhDr. Aleně Gálové in memoriam

Zdůvodnění návrhu:

Město Brno má v oblasti výtvarného umění zcela ojedinělou tradici, kterou nemá žádné jiné město v České republice - od roku 1968 je zde bez přerušení činná Galerie mladých. I pražská Galerie u Řečických, obdobně zaměřená, po roce 1990 zanikla. Mladým debutujícím umělcům skýtá dnešní doba nesrovnatelně větší možnosti prezentace než tomu bylo v době založení a v prvních letech Brněnské Galerie mladých. Přece však nepřerušený a trvale rozvíjený výstavní program Galerie mladých má vysokou kulturní hodnotu nejen pro město samo, ale i v kontextu výtvarného umění celého státu.

I když PhDr. Alena Gálová (1956 - 1993) nebyla přímo u zrodu Galerie mladých (první krátké období galerie formovali zejména PhDr. Eliška Lysková a PhDr. Jiří Korotvička), přece základní dlouhodobou koncepci před i po roce 1990 vytvořila a realizovala právě ona. Pod jejím vedením nesklouzla Galerie mladých do provincionalismu ani do normalizačních ideologických klišé, jak k tomu v jiných oblastech tehdejší Městské kulturní středisko směřovalo. Podařilo se jí (za cenu řady konfliktů i rizik) otevřít galerii výtvarným umělcům, kteří jsou dnes významně umělecky a kulturně činní, jako jsou Jan Ambrůz, Nikos Armutidis, Zdena Höhmová, Dalibor Chatrný, Alena Kojdlová, Petr Kvíčala, Pavel Luffer, Aleš Najbrt, Petr Nedoma, Otmar Oliva, Petr Oslzlý, Liběna Rochová, Tomáš Ruller, František Skála, Jindřich Štreit a další. Její kancelář byla v 70. a 80. letech 20. století spíš klubovou místností, v níž se scházeli ti, pro něž oficiální a dotované umělecké projekty nebyly vyjádřením jejich uměleckého a občanského přesvědčení.

Alena Gálová dokázala převést svěřenou Galerii mladých i do nové doby; ba co víc, po roce 1990 dosáhla i toho, že místo dosavadních kanceláří byly výstavní prostory Městského kulturního střediska (později Kulturní a informační centrum městě Brna, nyní Brněnské kulturní centrum) na staré radnici rozšířeny i o Galerii U Dobrého pastýře. I této galerii vtiskla tvář a vytvořila její koncepci.

Nešťastná cesta do Itálie, v jejímž průběhu se nečekaně projevila její skrytá choroba a z níž se již nevrátila, ukončila její nesporně prospěšnou i úspěšnou práci. Dnes ji připomíná jen malá bronzová deska v prostorách, jimž věnovala nejvíce svého času:
ZDE V GALERII MLADÝCH
MNOHÝM POMOHLA
A NIKOMU NEUBLÍŽILA
AJKA GÁLOVÁ
* 1956 + 1993

V tomto roce by se PhDr. Alena (Ajka) Gálová dožila 50 let. Její kolegové a přátelé připravili k tomuto jubileu malou výstavu v Domě pánů z Kunštátu a vydali první katalog mapující její životní a profesní pouť. Během vernisáže byl řadou přítomných vyjádřen názor, že její práce by měla být po letech nejen připomenuta, ale i náležitě oceněna. Výrazem tohoto přání je předkládaný návrh. Ocenění PhDr. Alena Gálové je i oceněním celé jedné generace, která se v poslední čtvrtině minulého století snažila nalézt a neztratit svou tvář.

V Brně dne 15. srpna 2006


Za signatáře:
PhDr. Oskar Brůža, Informační středisko Unie výtvarných umělců ČR
PhDr. Jana Svobodová, Muzeum města Brna
PhDr. Jitka Vitásková, Dům umění města Brna

Přílohy:

* Čas Ajky Gálové -
katalog vydaný u příležitosti jejích nedožitých 50. narozenin (životopisné údaje, seznam výstav, texty - Vladimír Kokolia, Radek Horáček, Zdeněk Čecháček-Turba, Jiří Valoch), redakce Jana Svobodová a Jitka Vitásková

*
Podpisy navrhovatelů


Společný kontakt všech navrhovatelů:

PhDr. Jitka Vitásková, Dům umění města Brna, tel. 736 485 360,
vita@dumb.cz