Petr Markulček   (* 20. 9. 1945 / + 9. 2. 2007)

Dne 15. února 2007 jsme se ve smuteční obřadní síni v Přerově rozloučili s malířem, grafikem, sochařem a dobrým člověkem Petrem Markulčekem. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Více: 
Výstava k 60. narozeninám (2005)

Foto
