Platnost identifikačních karet profesionálního výtvarného umělce IAA/AIAP (UNESCO)

Česká republika

Členství České republiky v UNESCO, navazující dohody i vládou schválený dokument Kulturní politika vytvořily zásadní rámec pro využívání mezinárodní identifikační karty profesionálního výtvarného umělce IAA/AIAP (UNESCO) k získání volného vstupu nebo slevy při návštěvě veřejných, případně i soukromých uměleckých sbírek.

V České republice jsou tyto karty akceptovány ve většině muzeí umění (galerií), buď tradičně, nebo na základě dohod mezi příslušnou institucí a Národním výborem IAA/AIAP - UVU ČR.

Tento přehled bude postupně doplňován a v dohledné době bude rozšířen o část věnovanou zahraničí. Prosíme držitele identifikačních karet IAA/AIAP, aby nám informace o akceptování nebo odmítnutí karet s udáním času a místa příležitostně sdělili. Pokusíme se buď sami (pokud jde o ČR), nebo za pomoci kolegů v zahraničí, prestiž tohoto průkazu posilovat.

Verze 27.07.2002

BRNO

MORAVSKÁ GALERIE - vstup volný

OSTRAVA

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ - vstup volný

PRAHA

NÁRODNÍ GALERIE - snížené vstupné

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM - snížené vstupné