Národní registr profesionálních výtvarných umělců a designérů České republiky
Pravidla zápisu

UVU ČR ve funkci Národního výboru IAA/AIAP (UNESCO) zřídila a vede od 1. dubna 1997 na základě dobrovolnosti pro dokumentační, informační a úřední potřebu Národní registr profesionálních výtvarných umělců a designérů působících na území České republiky. Zařazení do Rejstříku je spojeno s vydáním identifikační karty profesionálního výtvarného umělce IAA/AIAP (UNESCO). Aktuální verze Rejstříku je veřejně přístupná na této internetové stránce.

1) V Rejstříku jsou automaticky zařazeni individuální členové spolků - členských organizací UVU ČR, pokud mají v běžném roce vyrovnány členské příspěvky.

2) Do Rejstříku mohou být na vlastní žádost zapsáni za stejných podmínek jako v bodě 1)

2.1) absolventi vysokých výtvarných škol v ČR (např. AVU Praha, VŠUP Praha, FaVU VUT Brno) a absolventi zahraničních škol jim na roveň postavených (např. VŠVU Bratislava) a absolventi výtvarných oborů vysokých uměleckých škol (např. AMU Praha, FAMU Praha, DAMU Praha, JAMU Brno) a absolventi výtvarných oborů zahraničních škol jim na roveň postavených,

2.2) členové spolků UVU ČR podle členství k 1. lednu 1996, byť poté členství v nich přerušili,

2.3) členové níže uvedených spolků, působících na území ČR, pokud prokáží platným dokladem v den podání přihlášky trvající členství:

Asociace užité grafiky, Praha
Asociace volné grafiky, Praha
Jednota umělců výtvarných, Praha
Klub ilustrátorů dětské knihy, Praha
Nové sdružení pražských malířů
Sdružení českých umělců grafiků
Hollar, Praha
Sdružení pražských výtvarných umělců malířů
Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska, Praha
Sdružení textilních výtvarníků, Praha
Sdružení výtvarníků - keramiků, Praha
S.V.U.
Mánes
Sdružení výtvarných umělců při Galerii mladých, Praha
Sklářské sdružení, Praha
Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha


3) Do rejstříku mohou být dále zapsáni

3.1) nositelé cen UVU ČR udělovaných samostatně nebo spolu se smluvními partnery,

3.2) nositelé cen udělovaných Design centrem České republiky,

3.3) autoři, jejichž díla byla oceněna na přehlídkách pořádaných nebo spolupořádaných UVU ČR nebo členskými organizacemi UVU ČR (např. Bienále Brno, Intersalon Asociace jihočeských výtvarníků, Středoevropské bienále kresby Plzeň aj.),

3.4) řádní členové Obce architektů ČR,

3.5) členové partnerských organizací IAA/AIAP s platnou legitimací, pokud chtějí dočasně nebo trvale působit na území ČR,

3.6) umělci, kterým uspořádala autorskou výstavu některá z galerií, deklarovaných k 31.12.2001 jako státní galerie (seznam v příloze),

3.7) umělci, jejichž díla jsou zastoupena ve sbírkách některé z galerií, deklarovaných k 31.12.2001 jako státní galerie (seznam v příloze) a jejich právních nástupců:

Přehled galerií, deklarovaných k 31.12.2001 jako státní galerie:

Moravská galerie v Brně
Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod
Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou
Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Galerie moderního umění, Hradec Králové
Státní galerie výtvarného umění, Cheb (nyní Galerie výtvarného umění v Chebu)
Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
Galerie umění, Karlovy Vary
Galerie Klatovy - Klenová
Oblastní galerie v Liberci
Galerie výtvarného umění, Litoměřice (nyní
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích)
Galerie Benedikta Rejta, Louny
Státní galerie výtvarného umění, Most (nyní Galerie výtvarného umění v Mostě)
Státní galerie výtvarného umění, Náchod (nyní
Galerie výtvarného umění v Náchodě)
Horácká galerie, Nové Město na Moravě
Muzeum umění Olomouc
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Východočeská galerie, Pardubice
Západočeská galerie v Plzni
České muzeum výtvarných umění, Praha
Národní galerie v Praze
Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem
Státní galerie ve Zlíně (nyní
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně)

4) Do rejstříku mohou být zapsáni členové profesních výtvarných spolků (sdružení), které mají s UVU ČR uzavřenu asociační dohodu a profesních sdružení respektovaných.

5) V ostatních případech je o přijetí uchazeče rozhodováno individuálně. (Poznámka: K datu platnosti této stránky není způsob individuálního rozhodování o zápisu do Rejstříku formálně upraven; podané evidenční listy jsou až na další pouze kanceláří UVU ČR shromažďovány.)


Splňujete-li některé z výše uvedených kriterií, nejste-li již v Rejstříku zapsáni a máte-li o zápis zájem, vyplňte, prosím on line Evidenční list nebo si stáhněte, vyplňte a e-mailem zašlete evidenční list .XLS, nebo nám Váš zájem sdělte jiným, pro Vás vhodným způsobem (e-mailem nebo na doručovaní adresu UVU ČR, Dům umění, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, telefon 606 473 074 - preferujte, prosím, SMS zprávy). 

27.07.2002, 19.09.2003, 24. 06. 2009, 30. 01. 2011, 19. 05. 2012