POKLES POČTU OSVČ SE ZPOMALIL

Pokles počtu samostatně výdělečně činných osob, k nimž patří podnikatelé, soukromí doktoři, umělci či zemědělci, se v letních měsících téměř zastavil. Od počátku roku se jejich počet snížil o 39.000 na 963.000, z toho v červenci o 1800 a v srpnu o necelou tisícovku. Od začátku roku 2004 přibývá podnikatelů, kteří si podnikatelskou činností skutečně vydělávají. Počet samostatně výdělečně činných osob (OSVČ), které si povinně platí zálohy na důchodové pojištění, od konce ledna stoupl o 118.000 na 757.000. Účast na důchodovém pojištění je od tohoto roku kvůli nové právní úpravě povinná pro všechny OSVČ, které vykonávají svou činnost jako hlavní. /www.ihned.cz/

EKOMAIL -14. 9. 2004