JAK DOLOŽIT (CHYBĚJÍCÍ) PŘÍJMY Z OBDOBÍ DO ROKU 1992

Příjmy z umělecké činnosti z doby před platností nového zákona o dani z příjmů, tedy před 1. lednem 1993 byly zdaňovány podle zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti (LUČ; zákon 36/1965 Sb. ve znění zákona č. 160/1968 Sb. a 578/1991 Sb.).

Podle § 8 odst. 2 zákona měl umělec nárok na 3 % daň, jestliže jeho roční příjem nepřekročil Kčs 25 000 (rozumí se po odečtení odčitatelných položek). Potvrzení (průkaz) o tom vydávalo Zúčtovací středisko tehdejší Ochranné organizace autorské (OOA) při České fondu výtvarných umění (ČFVU; k datu zániku Václavské nám. 9).
Dokumentace těchto příjmů neexistuje; výtvarník je může doložit jen vlastní dokumentací, pokud je zachována (smlouvy, doklady o výplatě honoráře apod.)

Byl-li příjem vyšší než oněch 25 000 Kč v roce, byla výtvarným umělcům strhávána záloha na daň (obvykle 10 %) z honoráře a daň byla ročně zúčtována.
Dokumentaci těchto příjmů archivuje Finanční úřad pro Prahu 1, Štěpánská 28, 112 33 Praha 1. Tam je možné podat Žádost o potvrzení příjmů podléhajících dani z LUČ (
ve formátu *.pdf, ve formátu*.doc) poštou nebo osobně. Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí a středa, 8 - 17 hodin. Žádosti vyřizuje (stav v roce 2003) Renata Šimáková, tel. 224 042 239, ústředna 224 041 111.

Oskar Brůža, 22. 1. 2004