Představitelé UVU ČR 1990 - 1993


2. 3. 1990
ustavující schůzí R UVU byli ve funkcích předsedů potvrzeni: P. Jarkovský, J. Kratochvíl, V. Preclík

19. 4. 1990
vedení UVU rozšířeno na 5 členů o : J. Nepasického a J. Seiferta

19. 7. 1990
výpomocí při řízení UVU byli v měsíci srpnu pověřeni: B. Eliáš a V. Hora

18. 10. 1990
R UVU zvolila vedení ve složení: předseda V. Preclík,místopředsedové V. Hora, P. Jarkovský, J. Seifert

17. 1. 1991
za odstoupivšího P. Jarkovského zvolen místopředsedouJ. Kočandrle

20. 6. 1991
zástupkyní za Jiřího Seiferta po dobu jeho zahraniční stáže byla na dobu 2 měsíců určena I. Čapková

17. 3. 1992
za odstupujícího J. Seiferta byl ve 2. kole zvolen místopředsedou B. Moravec

12. 1. 1993
za odstupujícího J. Kočandrle byl ve 3. kole zvolen místopředsedou J. Nepasický
V. Preclík písemně požádal o uvolnění z funkce předsedy UVU

9. 3. 1993
byl za odstoupivšího V. Preclíka zvolen ve 3. kole předsedou V. Hora
R UVU rozhodla, že do sjezdu nebude volen nový místopředseda (za V. Horu)

Kancelář UVU 1990 - 1993

20. 9. 1990
R UVU jmenována vedoucí kanceláře UVU A. Pospíšilovádále v aparátu UVU pracovalo 43 lidí
kordinátory pro spolky byli určeni O. Brůža (Morava) a V. Weber (Čechy)

20. 12. 1990
na místo vedoucího kanceláře byl za A. Pospíšilovou, pověřenou založením a vedením agentury Mánes s.r.o., R UVU jmenován V. Weber

Náklady na provoz aparátu UVU včetně mezd byly v roce 1991 kryty z mimořádného příspěvku na činnost UVU od ČFVU.

Od roku 1992 je provoz kanceláře včetně mezd zcela kryt výhradně z prostředků příspěvků na činnost UVU jednotlivých členů unie a kancelář UVU tvoří : V. Weber, O. Brůža, H. Rychlá, J. Tichá a A. Stretavská.