JAN RAJLICH

        Osmdesáté narozeniny oslavil 10. dubna 2000 grafik a malíř Jan Rajlich. Jako doyenovi činných představitelů Unie výtvarných umělců ČR, konzulovi Sdružení Q i zakladateli a významnému členu Sdružení Bienále Brno mu předseda Rady UVU ČR Václav Kubát předal tuto zdravici:

        Vážený pane Rajlichu,

        dovolte mi, abych Vám u příležitosti Vašeho životního jubilea poděkoval za vše, co jste dosud pro výtvarný život v našem státě vykonal. Stopy Vaší činnosti nejsou jen v oblasti grafického designu, který je Vašim nejvlastnějším výtvarným projevem, ale i ve spoluvytváření přátelské tvůrčí atmosféry, ve stále živých kontaktech s kolegy z celého světa, v činnosti Sdružení Bienále Brno a zejména ojedinělého stále mladého Sdružení Q.

        Za sebe i za své kolegy - zástupce výtvarné obce České republiky - Vám přeji k Vašim narozeninám vše nejlepší.

        Z tiskové zprávy, kterou u této příležitosti vydalo Sdružení Q, vyjímáme:

Foto: Přemysl Janíček
        Jan Rajlich, iniciátor a zakladatel Mezinárodního bienále grafického designu v Brně, patří k předním a současně v zahraničí nejznámějším českým grafikům-designérům, a to nejen svými organizačními zásluhami o rozvoj grafiky, za které byl již vícekrát vyznamenán vrcholovou organizací grafického designu ICOGRADA (1972, 1983, 1985), ale i pro výsledky své mnohotvárné umělecké práce.

        Rajlichovy plakáty jsou ceněny a zařazovány do výstav i sbírek na celém světě, objevují se na aukcích v renomovaných aukčních síních v Londýně i v New Yorku. Rajlichovo dílo v oboru značek a symbolů bylo vyznamenáno na 1. světovém festivalu logodesignu v Ostende prestižní cenou Euro-Design Award (1994). Jméno Jana Rajlicha se objevuje v prestižních publikacích. Např. japonská revue IDEA jej zařadila do zvláštního čísla "100 Graphic Designers of the World" (1993). Své heslo má i v publikaci "Whoœ Who in Graphic Design" (Benteli Werd Verlag, Curych 1994). Během své profesionální kariéry získal Jan Rajlich přes 40 ocenění, z posledních Cenu města Brna (1995) a "Design Prestige" Design centra ČR (1996).

        O Rajlichově autoritě v mezinárodních i domácích odborných kruzích svědčí rovněž jeho členství v odborných organizacích, z nichž k nejprestižnějším patří výběrový grafický "superklub" AGI (Alliance Graphique Internationale), který sdružuje kolem tří set tvůrců z celého světa, z nichž pět je z ČR.

        V závěru roku 1999 vyšla monografie Rajlichovy grafické tvorby. Úvod napsal profesor univerzity v anglické Coventry Gérard Mermoz, odborné eseje napsali umělečtí historikové Bronislava Gabrielová, Jiří Hlušička a bratislavský grafik a publicista Dušan Junek a jsou doplněny úplnými biografickými i bibliografickými údaji o umělci. Takřka 200 barevných reprodukcí představuje průřez Rajlichovým životním dílem počínaje rokem 1948 až po současnost. Vybrané ukázky výrazně dokumentují trvalou koncepčnost Rajlichovy práce a podle prof. Mermoze přesvědčivě prokazují "vytrvalost v uměleckém názoru na roli grafického designu" a jeho ukotvení "ve vysoce individualizované výtvarné praxi, jež kombinuje svobodný experiment s analytickým přístupem k řešení problému."

        Knihu (184 stran, cca 200 barevných ilustrací, 20 x 037 mm, ISBN 80-7268-039-0, 690,- Kč) vydal v edici Akcent Blok, Rooseveltova 4, 602 00 Brno.