EVIDENČNÍ LIST


OSOBNÍ ÚDAJE

 PŘÍJMENÍ  JMÉNO  TITUL
        
 RODNÉ JMÉNO  PSEUDONYM
     
 DATUM NAROZENÍ  MÍSTO NAROZENÍ  RODNÉ ČÍSLO  STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST
           

KONTAKT - BYT

 ADRESA  PSČ
     
 TELEFON  FAX  GSM  E-MAIL  URL
              

KONTAKT - ATELIÉR

 ADRESA  PSČ
     
 TELEFON  FAX  GSM  E-MAIL  URL
              

KONTAKT - ORGANIZACE


  zaměstnání
  vlastní firma

 OBCHODNÍ NÁZEV  IČO
     
 ADRESA  PSČ
     
 TELEFON  FAX  GSM  E-MAIL  URL
              

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

 UMĚLECKÉ ŠKOLENÍ, ŠKOLY
 OBORY UMĚLECKÉ ČINNOSTI
 SAMOSTATNÉ VÝSTAVY (ROK, MÍSTO, VÝSTAVNÍ SÍŇ):
 SKUPINOVÉ VÝSTAVY (NÁZEV, ROK, MÍSTO, VÝSTAVNÍ SÍŇ):
 VÝZNAMNÉ REALIZACE (ROK, MÍSTO, DRUH - NAPŘ. ARCHITEKTURA, DESIGN, ILUSTRACE, AJ.):
 PUBLIKACE A RECENZE O MÉ PRÁCI (ROK VYDÁNÍ, AUTOR, NÁZEV, U ČASOPISU ROČNÍK, STRANA APOD.):
 UMĚLECKÁ OCENĚNÍ:
 ČLENSTVÍ V DALŠÍCH UMĚLECKÝCH SPOLCÍCH, SDRUŽENÍCH A SESKUPENÍCH:

Stvrzuji pravdivost údajů a souhlasím s jejich využitím v rámci naplňování poslání UVU ČR