NÁRODNÍ REGISTR PROFESIONÁLNÍCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ A DESIGNÉRŮ ČR

    Unie výtvarných umělců České republiky vede pro dokumentační a informační potřebu Národní registr profesionálních výtvarných umělců a designérů působících na území České republiky. 

    Zápis do registru je dobrovolný. Automaticky jsou do něho zařazováni členové spolků UVU ČR, pokud mají uhrazeny členské příspěvky. 

    Individuálně v něm mohou být vedeni všichni profesionální výtvarní umělci, kteří o to požádají, vyhoví stanoveným podmínkám a uhradí členský příspěvek. Týká se to i cizinců působících u nás v souladu s právním pořádkem. 

    Do registru mohou být začleněni i umělci, kteří byli dříve členy UVU ČR a členství přerušili, umělci, kteří členy žádných organizací být nechtějí i noví absolventi uměleckých škol (snížený členský příspěvek). 

    Registr není nikým dotován a je financován formou členských příspěvků. Zápis v registru je spojen s vydáním mezinárodní identifikační karty profesionálního výtvarného umělce IAA/AIAP (UNESCO).

    Podívejte se na aktuální verzi Národního registru; umělci, kteří členství v profesní organizací přerušili a nejsou zde uvedeni, nás mohou beze všeho kontaktovat 
    e-mailem: uvucr@uvucr.cz nebo
    SMS: 606 473 074 nebo
    poštou: UVU ČR, Malinovského nám. 2 (Dům umění), 602 00 Brno

(24.6.2009, 5.5.2010), 19.5.2012