ASOCIACE  UMĚLCŮ MEDAILÉRŮ ČR
partnerská organizace Unie výtvarných umělců ČR
NÁRODNÍ  MUZEUM
numismatické odd.

Václavské  nám.68

115 79  P R A H A  1

kontaktní adresa :
Vlastislav Mašata, místopředseda AUM
                                  
telefon ++ 420 251 641 120
mailto:dmasata@atlas.cz