ASOCIACE  INTERIÉROVÝCH ARCHITEKTŮ ČR (AIA ČR)
kontaktní adresa :
Vladimíra Švejcarová, tajemnice AIA ČR, tel. ++ 420
603 387 930
Žitná 49, 110 00 Praha 1
Přednostně používejte, prosím telefonního čísla 603 387 930
(tel. ++ 420 224 930 326, fax ++ 420 224 930 322)
jednací dny: dle dohody
mailto:aiacr@centrum.cz

 


ARCHIV