SDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ A TEORETIKŮ (SVUT) BRNO

kontaktní adresa :
PO Box 284, 601 00 Brno
telefon, záznamník, fax ++ 420 541 213 555
mailto:uvucr@nextra.cz , mailto:eliska@jumbo.ped.muni.cz