Sdružení profesionálních výtvarných umělců ARKÁDA v roce 2004

V roce 1990 se rozpadaly profesionální umělecké svazy a vznikla dnešní Unie výtvarných umělců ČR (UVU ČR) jako federace samostatných profesních sdružení výtvarných umělců. Na Ostravsku vzniklo několik samostatných organizací, jednou z prvních bylo i Sdružení výtvarných umělců Valašsko, dnešní SVU Arkáda.
Členové sdružení rozvinuli řadu aktivit, např. sochařské sympozium v Rožnově pod Radhoštěm, navázání a pravidelné udržování kontaktů s umělci z Itálie, vlastní výstavní a prodejní činnost v galerii Arkáda v Novém Jičíně (podle této galerie se spolek před několika léty přejmenoval na SVU Arkáda).
Arkáda sdružuje výtvarné umělce činné v různých oborech výtvarné činnosti (malba, grafika, sochařství, grafický design, keramika aj.) z Novojičínska, Vsetínska a Valašskomeziříčska a Frenštátska. Sdružuje nyní třicet řádných členů všech generací. Předsedou je Mgr. Pavel Strnadel (Frenštát pod Radhoštěm), dalšími představiteli spolku jsou Jan Zemánek a Petr Řezníček (Nový Jičín). Kontaktním místem je Galerie Arkáda (Nový Jičín, náměstí), kontaktní osobou Petr Řezníček (tel. 603 284 313, e-mail:
reznapetr@post.cz, informace jsou i na této společné webové stránce UVU ČR.
V roce 2004 spolek získal grantovou podporu Města Nový Jičín na tři projekty - první z nich, výstava členů a hostů Asociace Hračka, pořádaná pod názvem KOČKOHRÁTKY, právě skončila a byla jak návštěvností (téměř 3,5 tisíce návštěvníků) i ohlasem zejména mezi našimi nejmenšími občánky jednou z nejúspěšnějších akcí, které proběhly v Muzeu Novojičínska. Výstava byla provázena soutěží chlapců a děvčátek našich mateřských škol a její ohlas ukazuje jeden ze směrů, jakým se bude i v budoucnu činnost spolku orientovat.
Další příspěvek Města Nový Jičín je určen na úpravy v Galerii Arkáda; spolek tam hodlá obnovit výstavy, na nichž se postupně představí tvorba členů spolku i přizvaných hostů. Na podporu prvních tří výstav je určen třetrí příspěvek města.
SVU Arkáda je členskou organizací Unie výtvarných umělců ČR a jejím prostřednictvím je napojen na mezinárodní organizaci výtvarných umělců IAA/AIAP se sídlem v Paříži; členové jsou držiteli mezinárodně platné identifikační karty profesionálního výtvarného umělce. Svou činnost rozvíjí, nové členy přijímá a hospodaří podle stanov, upravených v roce 1995.
Autorem loga je Josef Válek.

jaro 2004