ASOCIACE  PROFESIONÁLNÍCH ODĚVNÍCH VÝTVARNÍKŮ (APOV)

kontaktní adresa :
akad. mal. Olga Bělohradská, Lamačova 825, CZ - 152 00 Praha 5 - Barrandov
Tel. ++ 420 251 815 517