ASOCIACE  VIDEO A INTERMEDIÁLNÍ TVORBY
kontaktní adresa :
Roman Milerský, Veverkova 28, CZ - 170 00 Praha 7
Tel. ++ 420 603 438 631,
mailto:dag@quick.cz