TT KLUB
Brno

kontaktní adresa :
PhDr. Jitka Vitásková, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, CZ - 602 00 Brno
Tel./fax ++ 420 542 211 662,
mailto:vita@dumb.cz
Libor Jaroš, předseda TT KLUBU, V koutě 22, CZ - 664 53 Žatčany
Tel. ++ 420 544 224 731, 607 766 432


Sympozium PAPÍR ´2003 - Předklášteří u Tišnova