ASOCIACE  INTERIÉROVÉ TVORBY (AIT)
Brno

kontaktní adresa :
Ing. arch. Martin Kovařík, Trnkova 24, CZ - 628 00 Brno
Tel. ++ 420 544 211 251, 608 337 445,
mailto:makov@volny.cz