Výtvarný spolek NOVÁ VĚC

kontaktní adresa :
Jan Gajda, Bartošova 47, CZ - 709 00 Ostrava - Nová Ves
Tel./fax ++ 420 596 622 001, 604 318 646,
mailto:jan.gajda@cbox.cz