STRUKTURA VÝTVARNÉ OBCE VE VZTAHU K UNII VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY
           Rejstřík  místní (podle sídla organizace) 
                   >    Členství zakládá možnost zápisu do Národního registru profesionálních výtvarných umělců a designérů ČR     <
ČLENSKÉ ORGANIZACE ASOCIOVANÉ ORGANIZACE RESPEKTOVANÉ ORGANIZACE PARTNERSKÉ ORGANIZACE
     
BRNO BRNO BRNO BRNO
Mixtum compositum (61) Sdružení sympozia KÁMEN Asociace interiérové tvorby/AIT (41) Design centrum ČR
Sdružení keramiků Brno/SKB (45)    Sdružení Bienále Brno/SBB (58)
    Sdružení Q/sekce výtvarná (46)
    Sdružení RE (69)
    SVUT Brno (12)
    TT klub (40)
     
    BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
    Položená osmička (60)
     
    ČESKÉ BUDĚJOVICE
    Asociace jihočeských výtvarníků/AJV (01)
DĚČÍN    
UVU Hefaistos (67)    
     
FRÝDEK-MÍSTEK    
Email Art (68)    
  HODONÍN  
  SVUM (51)  
    HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
    Sdružení Hořického sympozia (54)
     
    HRADEC KRÁLOVÉ
    UVU-oblast Hradec Králové (16)
JIHLAVA    
SVU Vysočiny (20)    
    KARLOVY VARY
    Karlovarská UVU (18)
    Krajská umělecká asociace KV 95 (63)
     
    KRNOV
    a13-volné sdružení krnovských výtvarníků (70)
     
    LIBEREC
    Liberecká UVU (37)
NOVÝ JIČÍN    
SVU Arkáda (24)    
  OLOMOUC OLOMOUC
  UVU Olomoucka (06) Občanské sdružení STŘET
    Skupina R.A.P.L. Olomouc (71)
    Spolek olomouckých výtvarníků/SOV (50)
     
OSTRAVA   OSTRAVA OSTRAVA
IN SGNUM (65)   OSLAVA (28)
NOVÁ VĚC (64)     Výtvarné centrum Chagall
UVU-SVUT Ostrava (04)    
  PARDUBICE  
  UVU Pardubického regionu (35)  
     
  PLZEŇ  
  UVU plzeňské oblasti (10)  
     
PRAHA PRAHA PRAHA PRAHA
Asociace hračka/AH (42)  Asociace uměl. medailérů/AUM (15) Asociace designérů/AD (27) CZECHDESIGN.CZ
Klub přátel Pabla Picassa (66) Česká unie karikaturistů/ČUK (02) Asociace fotografů/AF (22) Rada uměleckých obcí ČR
  Sdružení PVU-malířů (32) Asociace francouzsko-českých vztahů/A.F.T.E.C. (59) Sdružení pro hračku a hru /SHH
  Asociace video a intermediální tvorby (33) Asociace interiérových architektů ČR/AIA ČR (11)
    Asociace profesionál. oděv. výtv. /APOV (29)
    Asociace restaurátorů/AR (03)
    Asociace scénografů/AS (25)
    Asociace užité grafiky/AUG (08)
 
    Asociace volné grafiky/AVG (38)
    Asociace výstavní tvorby/AVT (14)
    Asociace výtvarníků oboru kov-šperk/AVOK (07)
    Ateliér 69 (49)
    Česká sklářská společnost-výtvarná sekce
    Jednota umělců výtvarných/JUV (48)
    Klub ilustrátorů dětské knihy/KIDK (19)
    KOZA NOSTRA (56)
    Nové sdružení pražských malířů/NS (52)
    Nové sdružení skla (57)
    POPOKATEPETL (55)
    SČUG Hollar (36)
    Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska (26)
    Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků (39) *
    Středočeské sdružení výtvarníků/SSV (09)
    S.V.U. Mánes (47)
    Sekce televizního výtvarnictví (34)
    Sklářské sdružení (05)
    Společnost výtvarníků animované tvorby/SVAT (43)
    Unie profesionálních designérů ČR
    Výtvarný odbor Umělecké besedy (87)
    ŽARARAKA (53)
     
    TEPLICE
    UVU Teplice (31) **
UHERSKÉ HRADIŠTĚ    
SVUT jihovýchodní Moravy/SVUTJVM (23)    
    ÚSTÍ NAD LABEM
    UVU ústecké oblasti (13)
  ZLÍN  
  Asociace designérů Moravy/ADM (21)  
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU    
Klub výtvarných umělců Horácka/KVUH (44)    
Organizace činné * Teoretikové nejsou do Národního registru začleňováni
Organizace činné s webovou adresou ** Zápis do Národního registru se týká členů přijatých do 31. 12. 2007
Organizace o nichž je nám známo, že zanikly nebo jsou nečinné. © IS UVU ČR 20. 2. 2013