HRAČKOBRANÍ
Kamenice nad Lipou
13. - 16. července 2006

Oficiální webové stránky zde
Informace na stránkách Uměleckoprůmyslového muzea o výstavě hraček
zde a zde, o zámku zde
Informace o odborném semináři a o kulatém stolu tvůrců, výrobců a podporujících institucí 14. VII. zde

Tisková zpráva k I. ročníku festivalu hračky z přírodního materiálu
"Hračkobraní - zámek plný hraček"

Ve dnech 13. - 16. 7. 2006 proběhne na zámku v Kamenici nad Lipou letní festival zaměřený na propagaci české klasické hračky z přírodního materiálu, jehož pořadatelem je město Kamenici nad Lipou. Festival se koná pod záštitou hejtmana kraje Vysočina RNDr. M. Vystrčila.

Spoluracujícími subjekty jsou:
Městské muzeum v Kamenici nad Lipou, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Design centrum ČR, Asociace hračka - člen Unie výtvarných umělců ČR, Design hračky - Václav Kubát, Sdružení pro hru a hračku, Výrobní družstvo JAS Stráž nad Nežárkou, VOŠTŘ a Střední umělecká škola textilních řemesel; obor Tvorba dekorativních předmětů z textilních a přírodních materiálů, /Praha 1/, VOŠ a Střední uměleckoprůmyslová škola; obor Tvorba hračky /Praha 3/, VOŠG a Střední umělecká škola grafická /Jihlava/

Místo konání:
Zámek Kamenice nad Lipou - pozdně klasicistní zámek ve středu města, se zbytky původního hradu. Svobodní páni z Geymüllerů byli posledními soukromými majiteli zámku. Od roku 1945 sloužil jako dětská ozdravovna. V r. 1998 byla její činnost ukončena a zámek přešel do správy Uměleckoprůmyslového musea v Praze, které přistoupilo v letech 1998 až 2004 k celkové rekonstrukci zámku pro výstavní
a depozitární účely. V jižním křídle zámku má pronajaty prostory Město Kamenice nad Lipou a Městské muzeum v Kamenici nad Lipou. Zámek je v části přiléhající ke své jižní části doplněn o zámeckou zahradu a park.

Popis a záměr akce:
Hlavním impulsem je snaha o obnovu veřejné důvěry k české hračce z přírodního materiálu a obnovu zájmu o tento specifický druh hračky. Dále zohlednit tradici výroby hraček v Kamenici nad Lipou, mimo jiné existenci tzv. Hračkářské školy. Připomenout kamenický zámek v blízké podobě jeho dřívějšímu využití - jako místo, kde mnoho generací děti pobývalo v rámci ozdravného pobytu (více jak 50 let využíván jako dětská ozdravovna).

Cílem akce je setkání všech, kteří mají zájem o hračku z přírodního materiálu: akce se uskutečňuje ve dvou rovinách, a to odborné (Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Design centrum ČR, Sdružení pro hračku a hru a Asociaci hračka /součástí Unie výtvarných umělců ČR/,) a dále v rovině propagační - otevřené co nejširší veřejnosti...

V rámci akce proběhne 14. 7. od 14.00 odborný hračkářský seminář, na kterém své příspěvky přednesou zástupci Design centra ČR, zástupci Asociace hračka a dalších spolupracujících subjektů.

Na akci se budou prezentovat špičky české hračkářské tvorby: mistr hračkářské tvorby druhé poloviny 20. století Václav Kubát, dále pak František Kolínský a Svatopluk Král, Jiří Trnka, Jiří Drhovský (oceněn jako Nositel tradice lid. řemesel - ocenění uděluje Národní ústav lidové kultury), Zdeněk Bukáček (taktéž oceněn jako Nositel tradice lid. řemesel) , manželé Lhotákovi, JAS Stráž nad Nežárkou (60let od založení výroby), Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze (obor hračka), Střední umělecká škola textilních řemesel v Praze (textilní hračka) a mnoho dalších. Pojítkem těchto subjektů je práce s přírodním materiálem a jeho využití pro tvorbu hračky (dřevo, papír, textil) a zároveň zájem o propagaci a prosazení tohoto specifického druhu české hračky.

Výsledky práce sezvaných subjektů budou prezentovány na výstavách v zámku v Kamenici nad Lipou, které budou určeny a přístupny pro širokou veřejnost. Výstavy budou doplněny o herny, dílnu s ukázkou výroby dřevěné hračky atd. Většina výstav bude na zámku po celou dobu letní sezóny, v dotčených dnech 13. 7. - 16. 7. bude probíhat hlavní program Hračkobraní s kulturním programem, prodejem hraček na nádvoří zámku, odborným seminářem s tématem
hračky z přírodního materiálu.

Akce má ambice stát se tradičním festivalem, se kterým bude v budoucnu spojováno město a zámek v Kamenici nad Lipou.
Další informace naleznete na:
www.hrackobrani.cz, www.muzeumvsemismysly.cz

Podporovatelem akce je: NADACE DŘEVO PRO ŽIVOT

Kontaktní osoba pro další informace:
PhDr. Jan Novotný, Městské muzeum v Kamenici nad Lipou,
muzeum@kamenicenl.cz, tel.: 565434168, mobil: 721173276

Plakát a pozvánka zde
Městské muzeum v Kamenici nad Lipou
zde

27. 6. 2006 - dr. Jan Novotný, dr. Oskar Brůža