METODY STANOVENí AUTORSKÝCH ODMĚN


Design vizuálních komunikací
(Vývoj terminologie: užitá a propagační grafika, grafický design, design vizuálních komunikací)

Muzeum umění, Institut informačního designu, Benešov u Prahy : autorské honoráře
TDC - Typo Design Club : ceník TDC


Fotografie

AF - Asociace profesionálních fotografů - výpočetní faktory pro stanovení výše honoráře


Interiérová tvorba, architektura

ČKA - Česká komora architektů : honorářový řád ; Interiérová tvorba, výstavnické stavby a interiéry, filmové a televizní scénické stavby, divadelní scénické stavby.


NOVÝ DOKUMENT
Produktový (průmyslový) design
Objektivizační metodika výpočtu honoráře (autorské odměny, ceny práce) profesionálního designéra za vytvoření díla a stanovení autorské odměny za užití díla (licence) v oboru činnosti: produktový design / verze 2010 / projednáno a doporučeno jako metodický materiál valnou hromadou ADM v Přerově 25. května 2010 
(ADM)
7.2.2011