kontakt:
prof. akad. soch. Pavel Škarka, Obeciny 3618/IX, CZ - 760 01 Zlín
 724 444 571, skarka@fmk.utb.cz
manažerka ADM Hana Rozehnalová, 606 777 205, rozehnalova@fmk.utb.cz


AKTUÁLNĚ

Objektivizační metodika výpočtu honoráře (autorské odměny, ceny práce) profesionálního designéra za vytvoření díla a stanovení autorské odměny za užití díla (licence) v oboru činnosti: produktový design / verze 2010 / projednáno a doporučeno jako metodický materiál valnou hromadou ADM v Přerově 25. května 2010 (PDF)
Pomůcka pro výpočet autorské odměny za vytvoření díla: XLS


ARCHÍV

Jubileum profesora Zdeňka Kováře 
STANOVY
ADM
ČLENOVÉ
ADM, VZOR AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA
ZASTOUPENÍ ADM V ODBORNÝCH KOMISÍCH A GRÉMIÍCH (připravováno)
OCENĚNÉ PRÁCE ČLENŮ ADM (připravováno)


ODKAZY

Design centrum České republiky (DC ČR); Design centrum ČR bylo rozhodnutím ministra  průmyslu a obchodu Martina Římana k 31. 12. 2007 zrušeno
The Bureau of European Designers´s Associations / Ústředí evropských designerských organizací (BEDA)
International Council of Societies of Industrial Design / Mezinárodní rada organizací průmyslového designu (ICSID)
Český design - CzechDesign - rozcestník o designu a pro designéry
Výstavní příležitost založená na spolupráci FMK UTB, ADM a Kulturním institutem Zlín ALTERNATIVA