E-INFORMACE UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY
2002

2002 2003>

    PŘEHLED

    1 - Setkání teoretiků současné kresby (24.09.2002)
    2 - Autorskoprávní popradna (29.09.2002)
    3 - Jednoduché účetnictví (03.10.2002)
    4 - Nová adresa Nadace ČFU (08.10.2002)
    5 - Cena Jindřicha Chalupeckého 2002 (10.10.2002)
    6 - Zahájení III. středoevropského bienále kresby v Plzni (11.10.2002)
    7 - Vynikající výrobky desetiletí - výstava v DC ČR v brně (11.10.2002)
    8 - Proč potřebujeme umění? - odborné sympozium v Brně (11.10.2002)
    9 - Aukce výtvarných děl (11.10.2002)
    10 - Granty MK ČR na rok 2003 (11.10.2002)
    11 - Novinky na webu (18.10.2002)
    12 - 5. salon Obce architektů 2002 (30.10.2002)
    13 - Předběžná zpráva o setkání teoretiků současné kresby (30.10.2002)
    14 - Pocta Mánesa Mikoláši Alšovi (15. 11. 2002)
    15 - Galerie Václava Špály - výběrové řízení na výstavní projekty 2003/2004 (15. 11. 2002)
    16 - Výběrové řízení OOA-S na inspektory a revizory (15. 11. 2002)
    17 - Granty oboru umění a knihoven MK ČR na internetu (22. 11. 2002)
    18 - Diskusní setkání Život památek, život v památkách, památky v životě 5. 12. 2002 v Praze (29. 11. 2002)
    19 - XVI. bienale humoru a satiry v Gabrovu, Bulharsko, 17. 5. - 30. 9. 2003 (29. 11. 2003)
    20 - VIII. mezinárodní istambulské bienále 20. 9. - 16. 11. 2003 (29. 11. 2002)
    21 - Velká voda v budově Mánes - akad. arch. J. Tatoušek, 2. 11. 2002 (6. 12. 2002)
    22 - Celoroční pobytové možnosti v objektu NČFU "statek" - Staré Splavy u Doks (6. 12. 2002)
    23 - Rejstřík dědiců majetkových práv k autorským dílům (7. 12. 2002)

Redakce: PhDr. Oskar Brůža