E-INFORMACE UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 


HISTORIE INFORMAČNÍ SLUŽBY UVU ČR

Informační služba byla jednou ze základních činností, které administrativa Unie výtvarných umělců zajišťovala ihned po svém ustavení. Navazovala na dvě předcházející informační cesty - informace šířené ústředím SČVU (Svaz českých výtvarných umělců; včetně informací SČSVU - federální Svaz československých výtvarných umělců) a informace publikované ČFVU (Český fond výtvarných umění) v měsíčníku Zprávy ČFVU.

Službu zajišťovala zprvu pražská kancelář unie zejména formou ústních nebo písemných informací sdělovaných na zasedání Rady unie. Šíření mezi členy jednotlivých spolků unie a mezi výtvarnou obcí bylo závislé na schopnosti a zájmu členů Rady UVU tyto informace zprostředkovat. Jak se postupně ukazovalo, tato forma nebyla příliš efektivní a v mnoha případech informace u těchto zástupců skončily. Proto byli jmenováni územní koordinátoři, kteří se občas zúčastňovali schůzí jednotlivých spolků a informace zprostředkovávali, komentovali a vysvětlovali. Organizaci informační služby postupně přebíralo od Kanceláře UVU ČR v Praze (Mánes) Informační středisko UVU ČR v Brně (Dům umění města Brna).

Vzhledem k tomu, že UVU ČR jako Národní výbor mezinárodní organizace výtvarných umělců IAA/AIAP (UNESCO) plní funkce nejen vůči svým organizacím a jejich členům, ale vůči celé výtvarné obci, rozhodla se Rada UVU ČR dne 30. ledna 1996 vybudovat síť kontaktních míst; tam byly distribuovány základní informace a pak pravidelně poštou směrovány zásilky s doplňujícími a aktuálními informacemi a různými nabídkovými materiály. Tímto finančně náročným způsobem byly informace rozšiřovány v letech 1996 až 2001. Efektivita této formy však také nebyla úměrná nákladům, protože jejich využití bylo nadále náhodné a omezené na provozovatele kontaktních míst a občasné návštěvy umělců.

Postupné rozšiřování internetu vedlo k vyhasnutí této sítě a v roce 2002 bylo zahájeno šíření e-informací UVU ČR formou hromadného rozesílání e-mailových zpráv.

© Oskar Brůža, 2012 (aktualizace 6. 1. 2016)


KONTAKTNÍ MÍSTA UVU ČR

    1996 1997 1998 1999 2000 2001