JUBILEA 2006

Nedožité 50. narozeniny PhDr. Aleny (Ajky) Gálové (* 1956, + 1993)