Upozornění
Návrh na udělení Ceny města Brna za rok 2006 PhDr. Aleně Gálové in memoriam pro rok 2006 v oblasti výtvarné umění můžete podpořit do 29. srpna 2006.
Text návrhu
ZDE
Vzor dokumentu připojujícího se k podpoře zde ve formátu
*.doc a ve formátu *.pdf
Společný kontakt navrhovatelů: PhDr. Jitka Vitásková, Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, tel. 736 485 360, tel/fax 542 211 662,
vita@dumb.cz

K nedožitým 50. narozeninám Ajky Gálové

V březnu 2006 by oslavila významné životní jubileum PhDr. Alena (Ajka) Gálová (1956 - 1993), která významným způsobem ovlivnila brněnský (a nejen brněnský) výtvarný život. V Galerii mladých při tehdejším Městském kulturním středisku v Brně a později v Galerii U Dobrého pastýře zorganizovala od počátku 80. let minulého století stovky výstav umělců, z nichž mnozí by tehdy jinde vystavovat ani nemohli. Díky svému neúnavnému úsilí, organizačnímu talentu a zejména nekonečné laskavosti dokázala kolem sebe soustředit umělce všech generací, kterým na "Radnické" vytvářela dokonalé zázemí pro jejich práci. Její krátký život i její působení na tehdejší brněnské výtvarné scéně přibližuje malá výstava v přednáškovém sále Domu pánů z Kunštátu na Dominikánské ulici v Brně, kterou připravili Ajčini přátelé z Domu umění města Brna a z Muzea města Brna. Výstava je k shlédnutí od 27. března do 2. dubna 2006.

Působení Ajky Gálové připomíná v místě Galerie mladých na Radnické ulici v Brně nenápadná bronzová deska od sochaře Nikose Armutidise s nápisem:

ZDE V GALERII MLADÝCH
MNOHÝM POMOHLA
A NIKOMU NEUBLÍŽILA
AJKA GÁLOVÁ
* 1956 + 1993

Činnost Ajky Gálové, pár fotografií a úplný soupis výstav, které zorganizovala, obsahuje katalog, připravený pečlivě dr. Janou Svobodovou. *)

U příležitosti výročí jejích nedožitých narozenin se uskuteční v pondělí 27. března 2006 setkání přátel Ajky Gálové. Všichni jsou zváni do Domu pánů z Kunštátu v Brně od 16 hodin.

---------------------------------------------------------------------------------

*) Katalog vznikl na podkladě neúplné archivní dokumentace Brněnského kulturního centra (dřívě Kulturní a informační centrum města Brna, dříve Městské kulturní středisko Brno). Autorka bude vděčna za doplnění a jiná sdělení, vedoucí k úplnosti katalogu. Kontaktujte ji na svobodova@spilberk.cz.

24. 3. 2006 - dr. Jitka Vitásková, DuMB, dr. Oskar Brůža, UVU ČR
19. 4. 2006 - Oskar Brůža (doplněno o katalog)
22. 8. 2006 - Oskar Brůža - Jana Svobodová - Jitka Vitásková (návrh na udělení Ceny města Brna in memoriam)