ODKAZY - LINKS

|||||||||PŘÍBUZNÉ ORGANIZACE
||| Architekti v České republice ||| Česká komora architektů (ČKA) ||| Obec architektů (OA) |||Stavební fórum ||| Portál pro architekturu, urbanismus a design ARCHINET ||| Internetový magazín o bydlení a životním stylu BYDLENÍ.CZ
||| Design Cabinet CZ|||
Design centrum České republiky bylo rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu Martina Římana k 31. 12. 2007 zrušeno - více||| Slovenské centrum designu (SCD)||| Český design - CzechDesign - rozcestník o designu a pro designéry |||Sdružení dobrého designu
||| Katalog Asociace restaurátorů (
AR) ||| Internetový server o restaurování
||| Asociace
fotografů ||| Národní muzeum fotografie
||| Asociace užité grafiky a grafického designu Praha (
AUG)
||| Ochranná organizace autorská (
OOA-S) ||| GESTOR, ochranný svaz autorský

|||||||||STÁT
||| Portál veřejné správy ||| Centrální adresa - oficiální informační systém o veřejných zakázkách ||| Státní správa |||Sbírka zákonů - MS ČR / Portál ||| Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR) ||| Institut umění

|||||||||MUZEA UMĚNÍ
||| Asociace muzeí a galerií v ČR (adresář ) |||Národní galerie ||| Uměleckoprůmyslové muzeum ||| Moravská galerie

|||||||||NADACE
||| Nadace českého výtvarného umění (dříve Nadace Český fond umění - N ČFU, právní nástupce Českého fondu výtvarných umění - ČFVU) NČVU ||| Nadace české architektury (NČA) ||| Centrum pro současné umění / Nadace pro současné umění NSU

|||||||||SLOVNÍKY, LEXIKONY, ENCYKLOPEDIE, ADRESÁŘE
||| Slovník výtvarných umělců - SCA Ostrava ||| Slovník výtvarných umělců - CHAGALL Ostrava ||| Archiv výtvarného umění, o. s. Kostelec nad Černými Lesy
|||
Kulturní bedekr on line - knižní příloha kulturní revue LABYRINT

|||||||||ODBORNÉ A VĚDECKÉ ÚSTAVY
||| Institut umění (Divadelní ústav) ||| ProCulture, o.p.s, výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu ||| VVP AVU - vědeckovýzkumné pracoviště AVU

|||||||||ČASOPISY
||| ATELIÉR - čtrnáctideník současného výtvarného umění, redakce, předplatné ČR, předplatné zahraničí, předplatné Slovensko - fax ++ 421 244 462 174 |||ART & ANTIQUES|||FONT - první grafický časopis, vydává reklamní studio KAFKA DESING |||Místní kultura - měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ||| Umění a řemesla

|||||||||WEB
||| Arty Czechs - Informace z kultury ||| Slovenský internetový obchod s uměním ABC ||| Portál neziskových organizací Zlínského kraje

|||||||||UMĚLECKÉ ŠKOLY
||| Akademie výtvarných umění - Praha (AVU) ||| Vysoká škola uměleckoprůmyslová - Praha (VŠUP) ||| Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni (ÚUD ZČU) ||| Fakulta výtvarných umění VUT Brno (FaVU)

|||||||||POMŮCKY
||| Vyhledávač GOOGLE ||| Český vyhledávač VOLNÝ, sekce Kultura a umění, Výtvarné umění
|||
Spojení VLAK, AUTOBUS, MHD ||| České dráhy |||IDSJMK ||| Studentagency
||| Mapy:
mapy iDnes , mapy.cz
|||
Telefonní seznam Telefónica O2 CZ seznam.1184.cz
||| Česká
pošta (i ceník, cenový kalkulátor)
|||
Mzdový kalkulátor