DESIGN CENTRUM ČESKÉ REPUBLIKY - ANO ČI NE? Když NE, tak NE - ale co dál???


Nově 6.12. 2007:
Podporujeme snahu primátora Města Brna založit obecně prospěšnou společnost - píšeme Romanu Onderkovi, nástin řešení
Nově 28.11. 2007:
Design centrum není "majetkem" resortu - píšeme premiérovi a ministrům vlády ČR: Design centrum je nadresortní, ulehčete ministru ing. Římanovi a pomozte mu jeho obtížný problém vyřešit.
> > > > > > > > > >
< KAUZA DESIGN CENTRUM OČIMA mfDNES >
Nově 27.11. 2007:
Karel Kobosil píše ministru Římanovi na stránkách mfDNES (rubrika "názory" 27.11.2007;*PDF); předešlé související texty - Knížákův text zde; Římanův text zde (mfDNES) nebo zde (zpravy.ods.cz - rubrika "Hyde Park")
Nově 26.11. 2007:
VIDEO < KAUZA DESIGN CENTRUM OČIMA ČESKÉ TELEVIZE > VIDEO
Nově 12. 1. 2007:
Píšeme panu ministru Římanovi - žádost o pozastavení a přehodnocení aktu zrušení DC ČR
> > > > > > > > > > Ze stránek mfDNES - prof. Milan
Knížák versus ing. Martin Říman (mfDNES) nebo oficializováno ODS
> > > > > > > > > > Ztráta pro kulturu bydlení - téma dne - zpráva o likvidaci DC ČR na stránkách
Bydlení.cz
Nově 11.11. 2007: Stanovisko
Slovenské výtvarné unie; názor hlavní designérky firmy MEOPTA-optika Jany Vaňkové
Nově 06.11. 2007: Dopis pedagogů VUT Brno ministru Římanovi z
20.6.2007 a otevřený dopis z 2.11.2007 premiérovi M. Topolánkovi
> > > > > > > > > > Stanovisko
Asociace designérů (UVU ČR) z 26.10.2007
> > > > > > > > > >Rozhodnutí č. 214/2007 ministra průmyslu a obchodu o
zrušení Design centra České republiky (31.10.2007)
Nově 02.11. 2007:
Informace o případu v angličtině z portálu CZECHDESIGN.CZ
Nově 01.11. 2007:
Názor prof. Milana Knížáka
Nově 25.10. 2007:
Proti likvidaci významné odborné organizace České republiky (seznam signatářů /*.xls/ k 1. 12. 2007)

Zde text v PDF / DOC. Svůj podpis k výše uvedenému dokumentu můžete připojit ZDE
Do předmětu uveďte, prosím, DCCR a do zprávy vyjádřete souhlas a uveďte své údaje pro případné ověření autenticity.
Děkujeme

Nově 22. 10. 2007:
Ohlas ze zahraničí - otevřený dopis doc. akad. soch. F. Chrenky (VŠVU Bratislava) ministru průmyslu a obchodu vlády ČR

´

CZECHDESIGN.CZ - Úvod k diskusnímu fóru: Veronika Loušová - Konec Design centra ČR
Nově 2. 11. 2007: Informace o případu v angličtině z portálu CZECHDESIGN.CZ

Nově 22. 10. 2007: Místo očekávané diskuse "Čas trhnul oponou..."

Ministerské tanečky kolem diskuse - nediskuse, analýzy - neanalýzy, racionalizace činností Design centra ČR a proměny jeho současného právního postavení jako organizační složky státu v jiný typ organizace v pátek 19. října 2007 skončily. Náměstek MPO Mgr. Luboš Vaněk oznámil ukončení činnosti této organizace ke konci letošního roku. Potvrdila se tak domněnka, že tiskové prohlášení MPO ze dne 1. 6. 2007 v němž stálo doslova " ... Během letních měsíců budou připraveny ve spolupráci s designérskou obcí různé varianty, které umožní nastavit nový a efektivní model podpory..." nebylo nic než pouhý žvást. Ačkoliv odborná veřejnost (nejenom z České republiky) doslova zaplavila DC ČR, veřejná diskusní fóra i MPO podpůrnými stanovisky a odbornými vyjádřeními, nebylo ze strany ministerstva učiněno nic, co by mohlo vést k přehodnocení unáhleného řešení.
V citovaném tiskovém prohlášení z 1. 6. 2007 se pravilo:
"Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje nový koncept podpory českého průmyslového designu. Během letních měsíců budou připraveny ve spolupráci s designérskou obcí různé varianty, které umožní nastavit nový a efektivní model podpory. Pozornost se zaměří také na úlohu, kterou má v dosavadním systému podpory brněnské Design Centrum. Hovořit o jeho zrušení je předčasné, protože alternativní model podpory českého průmyslového designu není připraven."
Hovořit o zrušení DC předčasné nebylo. Ministerské tanečky skončily. Nebylo zorganizováno nic, nebylo připraveno nic - jen ta likvidace. Jakoby vedení ministerstva bylo touto myšlenkou přímo posedlé. Je na místě zamyslet se nad účelovou argumentací tiskové zprávy z 19. 10. 2007 i nad stanoviskem pracovníků DC ČR.

Znovu připomínáme: Není-li vám tato kauza lhostejná, sdělte nám, prosím, své názory, návrhy nebo vyjádřete podporu: mailto:designcentrum2.@uvucr.cz . O vývoji případu a dalších krocích budeme dále informovat.


Nově 8. 6. 2007: Karel Kobosil reaguje na prohlášení tiskového mluvčího MPO ČR (PDF - DOC - HTML)

DESIGN CENTRUM ČESKÉ REPUBLIKY - ANO ČI NE?

Odborná veřejnost je od konce května tohoto roku zneklidněna snahou rozkolísat dosud stabilizovanou oblast státní podpory designu.

Jde o významnou součást naplňování cíle zvyšování konkurenceschopnosti národní produkce na světovém trhu šířením informovanosti, vzděláváním, evaluací a při zachování rovných podmínek i distribucí přímé podpory malému a střednímu podnikání.

Pro tyto činnosti jsou ve všech zemích Evropské unie zřízena design centra, která působí uvnitř států a vytvářejí i specializovanou a efektivní mezinárodní síť. Tato designcentra spolupracují s profesními organizacemi, komorami, zaměstnavatelskými svazy, sdělovacími prostředky a zabezpečují tak kvalifikovaný a zpětnou vazbou ověřovaný vztah mezi státem, určujícím strategické cíle, a všemi sférami realizátorů těchto cílů.

Přitom je lhostejné, zda v té či oné zemi je design centrum začleněno do resortu kultury (jako je tomu např. na Slovensku), nebo do resortu průmyslu a obchodu (jako je tomu v návaznosti na tradici před rokem 1998 v České republice), nebo jinak. Podstatné je, že jde o způsob jak realizovat
státní politiku, nikoli politiku jednoho resortu; neboť působnost design center nutně působnost jednoho resortu přesahuje a přesahovat musí.

Design centrum České republiky, jak bylo projektováno hned po roce 1989 vzniklými a dodnes činnými profesními organizacemi, postupně rozšiřovalo a optimalizovalo své činnosti a plní své poslání. Stručný a průkazný přehled standardních výkonů je uveden na stránkách
DC i v této příloze. "DC ČR by mělo být neoddělitelnou součástí státní průmyslové a obchodní politiky MPO ČR. Je připraveno reagovat ve své činnosti na požadavky MPO ČR, zřizovatele DC ČR."

Dne 31. května dostali i někteří příjemci našich zpráv upozornění DC ČR následujícího znění:

"Vážení kolegové a přátelé dobrého designu,   ve včerejších Hospodářských novinách (30. 5. 2007, str. 13) vyšla zpráva pod názvem:   "Říman chce zrušit Design centrum"   Bezprostředně poté se u nás rozezněly všechny telefony, v nichž se nás jako kolegové, spolupracovníci, návštěvníci seminářů, výstav a workshopů  dotazujete, co máte dělat, abyste vyjádřili svůj názor. Vzhledem k tomu, že zpráva vyšla v Hospodářských novinách, je možné se zapojit do diskuse elektronickou formou http://hn6070-5.ihned.cz/2-212600000_d-7d nebo tak učinit prostřednictvím webových stránek Design centra ČR (http://www.designcentrum.cz , kde je článek rovněž citován). Budeme rádi, pokud svůj názor vyjádříte.
Dny plné optimismu přeje   PhDr. Lenka Žižková vedoucí pražského pracoviště a Galerie Design centra ČR s týmem spolupracovníků, 
zizkova@designcentrum.cz 222 317 861, 602 350 805."

K  článku v Hospodářských novinách se rozproudila (a stále pokračuje) diskuse, do níž (ke dni 6. 6. 2007) mj. přispěli ing. arch. Petr Dýr, Ph.D (VUT Brno), publicista Jiří Pavel Kříž, doc. Jaroslav Hlaváč, prof. akad. arch. Jan Fišer, Zbyněk Houška, Jana Pauly (NTM Praha), doc. akad. soch. Jan Zamazal (UTB Zlín - celý text ZDE), ing. Helena Prokopová, tajemnice, cechmistr, soudní znalec, předsedkyně Sektorové rady nábytkářů Cechu čalouníků a dekoratérů, ing. arch. Zdeněk Fránek, Ludvika Kanická, Mgr. Jan Dočekal, Ing. Tibor Uhrin, ArtD.(Košice), Pavel Novotný, akad. mal. František Janák.
Téma je živé - diskuse stále pokračuje (k 21. 6. je publikováno 69 příspěvků) a je velmi seriózní; vyjádřené názory podporují a hájí ohrožené designcentrum.
Po dvaceti dnech je však zřejmé, že se do diskuse zatím nezapojila "s odkrytým hledím" ta skupina profesionálních designérů nebo podnikatelů, která je tichým iniciátorem uvažovaných změn, a je to škoda. Těžko lze pak vážit argumenty a dojít k racionálním závěrům.
V diskusi k článku je stále možné pokračovat elektronickou formou na
http://hn6070-5.ihned.cz/2-212600000_d-7d.

Na stránkách DC ČR je zveřejněn zásadní dokument - dopis presidenta BEDA
Michaela Thomsona předsedovi vlády ing. Mirkovi Topolánkovi z18. 5. 2007; své stanovisko vyjádřili i doc. Mgr. Jindřich Štreit (4. 6.), Mgr. Tomáš Fassati (4. 6.), PhDr. Helena Jarošová (4. 6.), Asociace designerů (11. 6.) a František Janák (12. 6.)
I zde byla v polovině června otevřena diskuse, příspěvky posílejte na
designcentrum@designcentrum.cz.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo prostřednictvím tiskového mluvčího dne 1. 6. 2007 prohlášení, v němž se praví:

"Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje nový koncept podpory českého průmyslového designu. Během letních měsíců budou připraveny ve spolupráci s designérskou obcí různé varianty, které umožní nastavit nový a efektivní model podpory. Pozornost se zaměří také na úlohu, kterou má v dosavadním systému podpory brněnské Design Centrum. Hovořit o jeho zrušení je předčasné, protože alternativní model podpory českého průmyslového designu není připraven."

Proti tomuto postupu "naruby" je nutno se ohradit. K rozhodnutí, zda podržet dosavadní nebo připravovat nový koncept podpory, je nutno dojít na základě analýzy a debaty s designérskou (ale nejen designérskou) obcí; to, čeho jsme svědky, staví profesní a občanské protějšky ministerstva před hotovou - a nezdůvodněnou - věc, před předběžně vyjádřené přání - nikoli věcně zdůvodněnou nutnost - změny.

Je nutno se ohradit také proti hovorovému vyjadřování tiskového mluvčího, který místo označení Design centrum České republiky uvádí "brněnské Design centrum".

I když v České republice působí ať v rámci Unie výtvarných umělců České republiky nebo mimo ni nejméně pět relevantních profesních organizací nekomorového typu a jedna komora, není nám známo, že by za celé první pololetí příslušní činitelé ministerstva učinili jakýkoli pokus oslovit tyto organizace a ustavit řešitelský nebo alespoň oponentní tým. Předpokládáme, že tak nebylo učiněno ani ve vztahu k jiným reprezentativním uskupením jako jsou hospodářské komory, sdružení podnikatelů ad. Naopak z konstatování, že "během letních měsíců budou připraveny ve spolupráci s designérskou obcí různé varianty, které umožní nastavit nový a afektivní model podpory" svědčí spíš o tom, že není připraveno vlastně nic a institucionální forma fungujícího systému je zcela nezodpovědně torpédována.

Toto sdělení bylo distribuováno 6. 6. 2007 jako E-176 INFO UVU ČR s cílem získat stanoviska a vyjádření příjemců a připravit dokument, který zobecní a vyjádří stanoviska jednoho z pilířů celého systému - profesionální designérské obce.

Doplněno 21. 6. 2007
V často citované tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 1. 6. 2007 stojí: “... Během letních měsíců budou připraveny ve spolupráci s designérskou obcí různé varianty, které umožní nastavit nový a efektivní model podpory...“
Letní měsíce jsou již před námi, profesní organizace designérské obce (např. Asociace designérů Praha, Asociace designérů Zlín) jsou ke spolupráci připraveny, ale výzva k vytvoření reprezentativního řešitelského týmu zatím, pokud je nám známo, zveřejněna nebyla. Čekáme na ni.

Není-li vám tato kauza lhostejná, sdělte nám, prosím, své názory, návrhy nebo vyjádřete podporu: mailto:designcentrum@uvucr.cz. O vývoji případu a dalších krocích budeme zasílat průběžně informace.


5. 6. 2007, zpracoval dr. Oskar Brůža, tajemník a koordinátor UVU ČR
Doplnění informací: 6. 6. 2007, 7. 6. 2006 (11:45), 8. 6. 2007 (14:50), 21. 6. 2007 (9:45)

Ve druhém týdnu ledna 2008 se stala webová stránka DC opět přístupná.
Nově 5.1. 2008:
Ze stránek www.designcentrum.cz zmizely všechny informace, kdepak se asi objeví a budou vůbec alespoň pro studium k dispozici? To na webu Ministerstva průmyslu a obchodu tak rychlí nejsou - Design centrum ČR je tam stále jako existující podřízená instituce - organizační složka státu (http://www.mpo.cz/zprava31533.html).