RADA UMĚLECKÝCH OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY (RUO ČR)

ČLEN EVROPSKÉ RADY UMĚLCŮ - EUROPEAN COUNCIL OF ARTISTS (ECA)

RUO je vrcholným orgánem profesních organizací umělců činných na území České republiky. Předsedou RUO ČR byl 1. června 2005 zvolen Šimon Pellar (Obec překladatelů).
Kontaktní adresa: RUO ČR, c/o ProCulture, Seifertova 47, 130 00 Praha 3, tel. 222 540 979, fax 222 540 978, www.ruo.cz, ruo@proculture.cz
Kontaktní osoby:
Šimon Pellar, předseda RUO, Marta Smolíková, tajemnice RUO

Stanovy RUO
Členské organizace RUO


2005

Společné prohlášení Ministerstva kultury ČR a Iniciativy pro kulturu, Rady uměleckých obcí a zástupců dalších uměleckých sdružení a asociací z 22. 12. 2005

Předsedou RUO ČR byl 1. června 2005 zvolen Šimon Pellar (Obec překladatelů).
Kontaktní adresa: RUO ČR, ProCulture c/o Otevřená Občanská společnost o.p.s., Seifertova 47, 130 00 Praha 3, tel. 222 540 979, fax 222 540 978, ruo@proculture.cz, webstránka RUO hostuje na www.proculture.cz


2004

RUO je vrcholným orgánem profesních organizací umělců činných na území České republiky. Předsedou RUO ČR je v současné době předseda Obce spisovatelů Ivan Binar.
Kontaktní adresa: Obec spisovatelů, Železná 18, 110 00 Praha 1, tel. ++ 420 224 234 060,
e-mail


2003

>>> Závěrečná deklarace konference o postavení výtvarného umělce ve střední a východní Evropě
Vilnius, 28. - 29. listopadu 2003
INTERNATIONAL CONFERENCE "IMPLEMENTATION OF THE RECOMMENDATION CONCERNING THE STATUS OF THE ARTIST AND THE FLORENCE AGREEMENT IN EASTERN AND CENTRAL EUROPE"

 

Příprava konference o stavu kultury Kultura a společnost, společnost a kultura (11. 11. 2003) a výzva Procento pro kulturu - vůle k budoucnosti

Stanovisko Rady uměleckých obcí
Základní text, přednesený
na konferenci Kultura a společnost, společnost a kultura pořádané Obcí spisovatelů spolu s Radou uměleckých obcí a kulturní komisí Asociace krajů a ve spolupráci s Ministerstvem kultury České republiky, Magistrátem hlavního města Prahy a Sdružením výkonných umělců v Galerii Hudební akademie múzických umění, Malostranské nám. 13, Praha 1 v úterý 11. listopadu 2003


© Unie výtvarných umělců České republiky