MIXTUM COMPOSITUM

Kontaktní adresa :
Mixtum compositum , Hvězdárenská 2, 616 00 Brno, mixtum.compositum@seznam.cz
Kontakt na předsedkyni: Ilda Pitrová, Třída kpt. Jaroše 37 B, CZ - 602 00 Brno
Tel. ++ 420 545 575 536, 603 184 879,
ilda.pitrova@centrum.cz


Aktuálně: 1. 6. - 6. 7. 2006 vystavuje sdružení v Malovaném domě v Třebíči (pozvánka, katalog)