E-INFORMACE UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY
2017

< 2016 2017

   PŘEHLED


392 - Rok české grafiky  * 100. výročí SČUG Hollar * 45 let GRAFIČANKY - výstava ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy
393 - Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s. (OOA-S) svolala Valné shromáždění na 11. 5. 2017

   
Redakce: Oskar Brůža
Poslední aktualizace: 19.04.2017