PRŮVODCE ORGANIZAČNÍMI STRUKTURAMI VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
REJSTŘÍKY

AUTORSKÁ DÍLA (Rejstřík předmětů ochrany vedený Ochrannou organizací autorskou - sdružením...)
Dědici majetkových práv k autorským dílům (rejstřík vede Unie výtvarných umělců ČR)

autorizovaní ARCHITEKTI

databáze DESIGNERŮ (Design centrum České republiky) - Design centrum ČR bylo zrušeno, databáze není k dispozici

databáze DESIGNERŮ (portál Czechdesign.cz)

Národní registr profesionálních výtvarných umělců a designérů činných na území České republiky

OBČANSKÁ SDRUŽENÍ (databáze vedená Ministerstvem vnitra ČR)

RESTAURÁTOŘI kulturních památek
Katalog Asociace restaurátorů (katalog na adrese http://www.restauratorstvi.cz/ není k dispozici)

ÚŘEDNÍ REJSTŘÍKY ČESKÉ REPUBLIKY (portál veřejné správy)
Český statistický úřad: IČO
Český ústav zeměměřičský a katastrální  

Ministerstvo průmyslu a obchodu: živnostenský rejstřík

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (WEB veřejných zakázek - Česká republika a Evropská unie - placená služba)

ZNALCI a tlumočníci, znalecké ústavy
Unie výtvarných umělců ČR

 

© UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, ZÁŘÍ 2004; revize 2013/02/17