NÁRODNÍ REGISTR PROFESIONÁLNÍCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ A DESIGNÉRŮ ČESKÉ REPUBLIKY ®
CZ NATIONAL REGISTER OF PROFESSIONAL VISUAL ARTISTS AND DESIGNERS ®

Aktuální edice Národního registru profesionálních výtvarných umělců a designérů působících na území České republiky obsahuje abecední seznam umělců s uvedením místa působení, oboru výtvarné činnosti, e-mailové adresy a prezentace na internetu. V této veřejně přístupné části jsou uvedeni pouze umělci, kteří mají k uvedenému datu vyrovnán členský příspěvek na rok 2018 nebo kteří mohou platit příspěvek dobrovolně a jimž byla vydána identifikační karta profesionálního výtvarného umělce.

Členské příspěvky na jeden, dva nebo tři roky je možné hradit prostřednictvím členských organizací UVU ČR - spolků nebo přímou individuální platbou. Údaje pro přímou platbu naleznete na vnitřní straně identifikační karty (Fio a.s., účet 11034011/2010, specifický symbol = členské číslo).  Tabulku k výpočtu členského příspěvku naleznete pro platbu v CZK ZDE, pro platbu v EUR ZDE. Všem členům budeme vděčni, pokud uhradí členský příspěvek včas. Děkujeme.

V řadě záznamů není uveden e-mailový kontakt, případě webová stránka; prosíme o doplnění údajů. Případné jiné nesrovnalosti nám, prosím, neprodleně oznamte, abychom mohli chybu napravit (registr@uvucr.cz)
Dotazy, vyhledávání podle různých kriterií a rozesílání komerčních i nekomerčních nabídek zajišťuje Informační středisko UVU ČR, doručovací adresa: UVU ČR, Dům umění, Malinovského nám. 2, CZ-602 00 Brno, SMS: 606 473 074, uvucr@uvucr.cz.


NÁRODNÍ REGISTR (aktuální verze)
Zahrnuje pouze umělce, jimž byla v závislosti na úhradě členského příspěvku k danému datu vystavena a doručena Identifikační karta profesionálního výtvarného umělce / designéra a Osvědčení o zápisu v Národním registru s platností nejméně do 31. ledna 2022.  

NÁRODNÍ REGISTR
Zahrnuje všechny umělce k danému datu zapsané, tedy i ty, kteří  dosud členský příspěvek neuhradili. Úhradou příspěvku lze členství spojené se zápisem kdykoliv obnovit.
NÁRODNÍ REGISTR (archív)
Seznam umělců, jimž byla v letech 1990-2018 vydána alespoň v jednom roce Identifikační karta profesionálního výtvarného umělce / designéra činného na území ČR.


Evidenční list pro zápis v registru (noví členové) ZDE
Zjednodušený evidenční list pro zápis v registru bývalých členů (obnova členství) ZDE
Zkratky oborů umělecké činnosti, použité v registru naleznete ZDE


Rejstřík pseudonymů (v přípravě)

REJSTŘÍK ZEMŘELÝCH - pomůcka pro hledání dědiců (nositelů  majetkových práv k autorským dílům)


>>> Jiné rejstříky <<<

Více o Národním registru naleznete zde
© Unie výtvarných umělců České republiky, z.s., (poslední aktualizace 10.2.2021)