NÁRODNÍ REGISTR PROFESIONÁLNÍCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ A DESIGNÉRŮ ČESKÉ REPUBLIKY ®
CZ NATIONAL REGISTER OF PROFESSIONAL VISUAL ARTISTS AND DESIGNERS ®

Aktuální edice Národního registru profesionálních výtvarných umělců a designérů působících na území České republiky obsahuje abecední seznam umělců s uvedením místa působení, oboru výtvarné činnosti, e-mailové adresy a prezentace na internetu. V této veřejně přístupné části jsou uvedeni pouze umělci, kteří mají k uvedenému datu vyrovnán členský příspěvek na rok 2016 nebo kteří mohou platit příspěvek dobrovolně a jimž byla vydána identifikační karta profesionálního výtvarného umělce.

Členské příspěvky na jeden, dva nebo tři roky je možné hradit prostřednictvím členských organizací UVU ČR - spolků nebo přímou individuální platbou. Údaje pro přímou platbu naleznete na vnitřní straně identifikační karty (účet 11034011/0100, specifický symbol = členské číslo).  Tabulku k výpočtu členského příspěvku naleznete ZDE Všem členům budeme vděčni, pokud uhradí členský příspěvek včas. Děkujeme.

V řadě záznamů není uveden e-mailový kontakt, případě webová stránka; prosíme o doplnění údajů. Případné jiné nesrovnalosti nám, prosím, neprodleně oznamte, abychom mohli chybu napravit (registr@uvucr.cz)
Dotazy, vyhledávání podle různých kriterií a rozesílání komerčních i nekomerčních nabídek zajišťuje Informační středisko UVU ČR, doručovací adresa: UVU ČR, Dům umění, Malinovského nám. 2, CZ-602 00 Brno, SMS: 606 473 074, uvucr@uvucr.cz.NÁRODNÍ REGISTR
Zkratky oborů umělecké činnosti, použité v registru naleznete ZDE

Rejstřík pseudonymů (v přípravě)

REJSTŘÍK ZEMŘELÝCH - pomůcka pro hledání dědiců (nositelů  majetkových práv k autorským dílům)


>>> Jiné rejstříky <<<

Více o Národním registru naleznete zde
© Unie výtvarných umělců České republiky, 2017_04_06 (poslední aktualizace)