NÁRODNÍ REGISTR PROFESIONÁLNÍCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ A DESIGNÉRŮ ČESKÉ REPUBLIKY ®
CZ NATIONAL REGISTER OF PROFESSIONAL VISUAL ARTISTS AND DESIGNERS ®

Aktuální edice Národního registru profesionálních výtvarných umělců a designérů působících na území České republiky obsahuje abecední seznam umělců s uvedením místa působení, oboru výtvarné činnosti, a prezentace na internetu. Více o Národním registru naleznete zde

Členské příspěvky na jeden, dva nebo tři roky je možné uhradit prostřednictvím členských organizací UVU ČR - spolků nebo přímou individuální platbou. Údaje pro přímou platbu naleznete na vnitřní straně identifikační karty (Fio a.s., účet 11034011/2010, specifický symbol = členské číslo) nebo vám je na vyžádání zašleme. Tabulku k výpočtu členského příspěvku naleznete pro platbu v CZK ZDE, pro platbu v EUR ZDE. Všem členům budeme vděčni, pokud uhradí členský příspěvek včas. Děkujeme.

Dotazy, vyhledávání podle různých kriterií a rozesílání komerčních i nekomerčních nabídek zajišťuje při sjednání individuálních podmínek Informační středisko UVU ČR, doručovací adresa: UVU ČR, Dům umění, Malinovského nám. 2, CZ-602 00 Brno, SMS: 606 473 074, uvucr@uvucr.cz.


>NÁRODNÍ REGISTR <
V aktuální verzi registr zahrnuje všechny umělce k danému datu zapsané, tedy i ty, kteří  v tomto roce členský příspěvek neuhradili a které prosíme, aby tak učinili co nejdříve. 
V řadě záznamů není uvedena webová stránka, kterou jste si možná zřídili v mezičase, také mohlo dojít k jiným změnám; prosíme o kontrolu a případné doplnění údajů. Nesrovnalosti nám oznamte, abychom mohli chyby opravit (registr@uvucr.cz)
NÁRODNÍ REGISTR (archív)

Seznam umělců, jimž byla v letech 1990-2018 vydána alespoň v jednom roce Identifikační karta profesionálního výtvarného umělce / designéra činného na území ČR.


Evidenční list pro zápis v registru (noví členové) ZDE
Zjednodušený evidenční list pro zápis v registru bývalých členů (obnova členství) ZDE
Zkratky oborů umělecké činnosti, použité v registru naleznete ZDE


Rejstřík pseudonymů (v přípravě)

REJSTŘÍK ZEMŘELÝCH - pomůcka pro hledání dědiců (nositelů  majetkových práv k autorským dílům)


>>> Jiné rejstříky <<< (v úpravě)


© Unie výtvarných umělců České republiky, z.s., (poslední aktualizace 27.3.2023)