NABÍDKA PRO ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL VÝTVARNÉHO ZAMĚŘENÍ

        Unie výtvarných umělců České republiky vede pro dokumentační a informační  potřebu Národní registr profesionálních výtvarných umělců a designérů působících na území ČR. Zápis do rejstříku je dobrovolný. Hodnota rejstříku vzrůstá jeho doplňováním a aktualizací s cílem sebedokumentace výtvarné obce v maximální možné úplnosti. 
Absolventům výtvarných oborů vysokých škol a univerzit  i výtvarně činným absolventům jiných typů vysokých škol nabízíme, aby o zápis do rejstříku požádali. Absolutorium příslušné vysoké školy, včetně obdobných škol v zahraničí, je jedinou odbornou podmínkou zápisu. Do konce třetího roku od absolutoria je finanční příspěvek spojený se zápisem zvýhodněn 70 % slevou a činí dnes 230 Kč ročně. Zápis je spojen s vydáním mezinárodní identifikační karty profesionálního výtvarného umělce IAA/AIAP (UNESCO).
Více o registru ZDE
Aktuální verze registru ZDE

    Nabídka se týká i absolventů vyšších odborných škol; absolventi středních uměleckých škol mohou být do Národního registru zařazeni tak, že budou přijati některým z členských nebo respektovaných profesních sdružení (jejich orientační přehled naleznete ZDE) nebo i samostatně po prokázání přiměřené praxe v oboru.

    Stačí vyplnit jednoduchý Evidenční list (ke stažení ve formátu *.xls ZDE) a odeslat ho jako přílohu e-mailu na uvucr@uvucr.cz

22.11.2012