Unie výtvarných umělců České republiky

 Unie výtvarných umělců České republiky (UVU ČR) je celostátní střešní profesní organizací výtvarných umělců. Sdružuje asociace, spolky, kluby, tvůrce volného umění (malba, kresba, grafika, sochařství) i autory jiných oborů výtvarné činnosti (průmyslový design, interiérová a nábytková tvorba, sklo, keramika, papír, kůže, šperk, hračka, módní návrhářství, užitá a propagační grafika, film, video, multimediální tvorba). Spravuje Národní registr profesionálních výtvarných umělců a designérů ČR. 

 UVU ČR je členem mezinárodní organizace výtvarných umělců IAA/AIAP (UNESCO) a členem Rady uměleckých obcí České republiky. Z funkce Národního výboru IAA/AIAP vydává mezinárodní identifikační kartu profesionálního výtvarného umělce IAA/AIAP (UNESCO). Udržuje kontakty se zahraničními partnery. Uděluje prestižní ceny. Podílí se na organizování výběrových řízení a soutěží. Poskytuje konzultace a vydává odborná stanoviska. Je znaleckým ústavem zapsaným v oddíle II. seznamu ústavů vedeným MS ČR podle § 21, odst. 3 zákona č. 37 / 1967 Sb. pro obor znalecké činnosti „Školství a kultura - výtvarné umění“. Může zprostředkovat kontakty mezi galeristy a profesními sdruženími nebo jednotlivými členy a zajišťuje adresné rozesílání nabídek a informací.   

 Některé členské organizace UVU ČR (spolky) nebo jejich členové provozují vlastní galerie (např. Praha, Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň). Členské, skupinové nebo individuální výstavy jsou pořádány také ve spolupráci s veřejnoprávními a soukromými galeriemi.

 Statutárním představitelem UVU ČR je Václav Kubát, úřadující předseda 

 Kancelář UVU ČR Praha (tel. 602 846 522)  t. č. neobsazena; doručovací adresa: Informační středisko UVU ČR (PhDr. Oskar Brůža), Malinovského náměstí 2 (Dům umění), 602 00 Brno, 606 473 074, uvucr@uvucr.czuvucr@seznam.cz, www.uvucr.cz. Vzhledem k minimálnímu personálnímu zajištění činnosti UVU ČR prosíme, abyste pro dotazy a informace preferovali e-mail, SMS, případně dopis. Děkujeme.

 IČO: 00444332,  profesní občanské sdružení, registrace:  VSP/1-19/90-R, Úřad pro ochranu osobních údajů - číslo reg. 00004304/001, peněžní ústav:  Komerční banka, a.s. Praha 1, číslo účtu: 11034011/0100

Aktualizace 17.5. 2012