NÁRODNÍ REGISTR PROFESIONÁLNÍCH VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ A DESIGNÉRŮ ČR

Unie výtvarných umělců České republiky vede pro dokumentační a informační potřebu Národní registr profesionálních výtvarných umělců a designérů působících na území České republiky. 

Zápis do registru je dobrovolný. Automaticky jsou do něho zařazováni členové spolků UVU ČR, pokud mají uhrazeny členské příspěvky. 

Individuálně v něm mohou být vedeni všichni profesionální výtvarní umělci, kteří o to požádají, vyhoví stanoveným podmínkám a uhradí členský příspěvek. Týká se to i cizinců působících u nás v souladu s právním pořádkem. 

Do registru mohou být začleněni i umělci, kteří byli dříve členy UVU ČR a členství přerušili, umělci, kteří členy žádných organizací být nechtějí i noví absolventi uměleckých škol (snížený členský příspěvek). 

Registr není nikým dotován a je financován formou členských příspěvků. Zápis v registru je spojen s vydáním osvědčení o zápisu a identifikační karty profesionálního výtvarného umělce. 

Podívejte se na aktuální verzi Národního registru; umělci, kteří členství v profesní organizací přerušili a nejsou zde uvedeni, nás mohou beze všeho kontaktovat 
e-mailem: uvucr@uvucr.cz nebo SMS (606 473 074) nebo poštou na adresu UVU ČR, Malinovského nám. 2 (Dům umění), 602 00 Brno
 
   
Zveřejněno24.6.2009; revize 5.5.2010, 19.5.2012, 29.6.2015, 6.4.2017, 24.3.2023