Umělci a nemocenské a důchodové pojištění
oficiální informace České správy sociálního zabezpečení
Příloha:Jak doložit příjmy do roku 1992 pro výpočet důchodu

PŘÍRUČKA OSVČ V ROCE 2010

Česká správa sociálního zabezpečení vydala Příručku OSVČ v roce 2010; je na webu i ke stažení ve formátu PDF .
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení; redakční úprava: Oskar Brůža, 18. 3. 2010

Změna pro zdaňovací období 2009 - povinné podání "Přehledu"

V tomto roce poprvé jsou všichni umělci povinni podat kromě přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti pro zdravotní pojišťovnu také Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009 pro Českou správu sociálního zabezpečení.
Ne všem - na rozdíl od zdravotního pojištění - však vznikne povinnost sociální pojištění z umělecké činnosti platit. Umělci, pro něž je tvorba činností z hlediska pojištění vedlejší, tj. jsou sociálně zabezpečeni např. ze zaměstnání, neplatí, pokud jejich příjem po odečtení výdajů není vyšší než 56 532 Kč za 12 měsíců. To např. znamená, že vykazuje-li umělec náklady paušálem (pro rok 2009 je to 60 %), může činit jeho příjem z této činnosti až 141 330 Kč, a vyměřovací základ pojistného přesto činí 0 Kč.
Přehledně je vše vysvětleno v Pokynech k vyplnění přehledu o příjmech a vydáních OSVČ za rok 2009, zejména v pokynech k vyplnění řádku 26.
Vše potřebné je přehledně uvedeno ve zmíněných Pokynech k vyplnění přehledu o příjmech a vydáních OSVČ za rok 2009, vydaných ČSSZ.
Přehled ve formátu PDF
Pokyny ve formátu PDF
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení; redakční úprava: Oskar Brůža, 18. 3. 2010

Výtvarní umělci - daně, pojištění sociální, pojištění zdravotní - rok 2009 - souhrnný přehled


Umělci a zdravotní pojištění
obecně platné údaje na příkladu VZP, případně vyhledejte na stránkách své zdravotní pojišťovny


Umělci a daně
zde


Umělci a IČO

Český statistický úřad (ČSÚ) přiděluje podle zákona č. 89 / 1995 Sb., o státní statistické službě (§§ 21 - 22) ekonomickým subjektům IČO (identifikační číslo). Umělecká výtvarná činnost v nezávislém povolání (svobodné povolání) jako činnost, která není podnikáním (podrobněji zde v informacích o daních 2005) není v předpisu zahrnuta a umělcům není IČO přidělováno. ČSÚ výslovně uvádí: "Český statistický úřad nepřidělí IČO fyzickým osobám vykonávajícím duševní nebo tvůrčí činnost podle autorského zákona, která nenaplňuje znaky podnikání podle obchodního zákoníku. Ve styku se státními úřady lze použít rodné číslo." Z hlediska ochrany osobních údajů lze ve styku s jiným než státním úřadem užívat daňové identifikační číslo (které ovšem také rodné číslo obsahuje), nebo chránit rodné číslo použitím čísla v Národním registru profesionálních výtvarných umělců a designéru ČR, který nepovinně (na základě dobrovolnosti) vede UVU ČR - NC IAA/AIAP.
28. 4. 2006 © Oskar Brůža, UVU ČR