E-INFORMACE UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY
2020-2021 (v době pandemie), 
2022

< 2019 2020-2021-2022

   PŘEHLED


406 - Výtvarní umělci a bonus 25 000 Kč v souvislosti s krizovým opatřením podle zákona č. 159/2020 Sb.
          (Zveřejněno 23.4.2020, aktuální do 29.6.2020)
407 - Druhé bonusové období v souvislosti s krizovým opatřením podle zákona č. 159/2020 Sb. ve znění zákona č. 234/2020 Sb.
          (Zveřejněno 18.5.2020, aktuální do 7.8.2020)

408 - Výtvarní umělci a paušální daň
            (Zveřejněno 6.1.2021, aktuální do 11.1.2021 pokud jde o možnost přihlášení v roce 2021; obecné informace aktuální trvale)
409 - Jednorázová podpora (60 tis. Kč) pro umělecké profese - únor / duben 2021 (Výzva MK ČR a MPO ČR "KULTURA 3.1")
            (Předběžná informace pro výtvarné umělce - komentovaný výtah z textu Výzvy č. 3.1; zveřejněno 9.2.2021, druhá verze zveřejněna 24.2.2024)
410 - Jak chodit na veřejnosti od 25. února 2021
          (Plný text Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, platného až do odvolání; zveřejněno 24.2.2021)
411 - Jednorázová podpora (60 tis. Kč) pro umělecké profese - únor / duben 2021 (Výzva MK ČR a MPO ČR "KULTURA 3.1")
            (Druhá doplňující informace pro výtvarné umělce se zjednodušeným návodem jak získat potřebnou e-identitu;zveřejněno 16.3.2021)
412 - Architektonicko-výtvarná soutěž: Vodní prvek na Dominikánském náměstí v Brně
            (Podávání návrhů do 30.6.2021, realizace do 30.9.2022; zveřejněno 26.3.2021)
413 - Jednorázová podpora (60 tis. Kč) pro umělecké profese - únor / duben 2021 (Výzva MK ČR a MPO ČR "KULTURA 3.1")
            (Třetí doplňující informace pro výtvarné umělce se zjednodušeným průvodcem elektronickou žádostí o podporu; zveřejněno 30.3.2021)
414 - 100 let uměleckoprůmyslové školy na Žižkově náměstí v Praze
          (Pozvánka na hlavní den oslav - čtvrtek 21. října 2021 - i na další akce; zveřejněno 19.10.2021)
415 - Novoroční přání - přehled zpráv 2021, výhled na příští rok, nové číslo internetového občasníku online ART
        
(Zveřejněno 21.12.2021)

416 - Daňové přiznání a přehledy pro sociální a zdravotní pojištění za rok 2021 (Zveřejněno 11.3.2022)
417 - Otevřená neanonymní výzva k podávání návrhů Soutok 2022 vyhlášená Galerii hl. m. Prahy s uzávěrkou 7.4.2022
            (Zveřejněno 17.3.2022)
418 - 11. Rokycanské bienále grafiky; uzávěrka 14.6.2022
            (Zveřejněno 14.4.2022)
419 - VII. Mezinárdní (studentské) sklářské sympozium Annín 2022 (Od pátku 14. října do neděle 16. října je akce veřejně přístupná.)
        
(Zveřejněno 8.10.2022)
420 - Statutární město Brno vyhlásilo soutěž o návrh sochy blahoslavené Marie Restituty (uzávěrka 11. ledna 2023) s následnou realizací (do 30. dubna 2024)
        
(Zveřejněno 9.10.2022)   
420/B Návrh sochy blahoslavené Marie Restituty - informace shrnující formální náležitosti soutěžních podmínek
        
(Zveřejněno 12.10.2022)
420/C Návrh sochy blahoslavené Marie Restituty - doplňují informace: dosavadní umělecké ztvárnění (rešerše) a odkazy (literatura, webové stránky)
        
(Zveřejněno 26.10.2022)
421 - Výzkum VŠE - postavení umělce - dotazník on line (ukončení sběru dat 20. prosince 2022)
        
(Zveřejněno 25.11.2022)
422 - Výzkum spolku Skutek a organizace Fair Art - status umělce v oblasti volného výtvarného umění - dotazník on line (ukončení sběru dat nesděleno)
        
(Zveřejněno 2.12.2022)
423 - Zvýšení ročního limitu pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč od 1. ledna 2023
        
(Zveřejněno 5.12.2022)
424 - Další očekávaná změna v roce 2023 (Zvýšení ročního limitu pro možnou platbu paušální daně z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč od 1. ledna 2023)
        
(Zveřejněno 9.12.2022)


Redakce: Oskar Brůža
Poslední aktualizace: 9.12.2022