Řekli o sympoziu:

Oskar Brůža, koordinátor Unie výtvarných umělců ČR
Sympozium Velký formát Valtice patří mezi několik nejvýznamnějších trvajících výtvarných akcí, které se podařilo výtvarné obci České republiky vyprodukovat. Obětavostí a zájmem zakladatelů má šanci obsáhnout v dalších ročnících velký časový úsek a značné generační rozpětí autorů. Založením sbírky vytvořených děl má šanci působit a být předmětem odborného i laického zájmu trvale.

Václav Mílek, výtvarný teoretik
Zvětšování formátů v malbě posledních desetiletí má svá vlastní specifika i důvody. Tento trend, který vystopujeme již několika pohledy do instalací výstav soudobého umění, zřejmě souvisí na jedné straně s příklonem k abstrakci na jedné straně a s expresí na straně druhé. Jednoznačně jej však vymezit neumím. Nepřímo ke zvětšování děl snad může přispívat i způsob instalací výstav. Každému dílu je věnován autonomní a většinou dostatečný prostor a když si k tomu navíc představíme rozlehlost mnohých nových výstavních sálů, je jasné, že menší díla se v něm ztrácejí. Těchto několik myšlenek jen dokládá potřebu odborné diskuze na toto téma. V podobě odborného kolokvia či konference by vedle katalogu mohla být dobrou tečkou za další fází Velkého formátu a zároveň dobrým odrazovým stupněm pro další pokračování sympozia.

Jan Pospíšil
První cyklus byl uzavřen tištěným katalogem (1997), nyní využíváme možností webové sítě a CD. Podáváme údaje o prostředí, o jednotlivých ročnících a jejich účastnících, fotografie vytvořených děl, snímky z průběhu sympozia a také zprávy, recenze i stručná vyjádření účastníků a odborníků. Sympozium pokračuje přípravou třetího cyklu; hledáme vhodný způsob trvalé prezentace vytvořených děl. Budeme rádi, když tyto informace zaujmou výtvarné umělce, odbornou veřejnost i ostatní zájemce o výtvarné umění a také ty, kdo by nám mohli materiálně nebo finančně pomoci.Texty ve formátu pdf:

Oskar Brůža
Velký formát Valtice v kontextu proměn života výtvarné obce v České republice

Vladimír Franz
Velký formát (Valtice, zámek 7. 7.–14. 7.,
zámek – malá jízdárna 14. 7.–23. 9.,
Bzenec, zámek 23. 9.–14. 10. 2005)

Václav Mílek
Ohlédnutí za Velkým formátem