PRŮVODCE ORGANIZAČNÍMI STRUKTURAMI VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
AUTORSKÁ PRÁVA

 

§ § § AUTORSKÝ ZÁKON § § §

§ § § Autorský zákon - platné znění publikované ve sbírce zákonů ve formátu PDF
§ § §
Autorský zákon - stručné poučení pro autory - odkaz na OOAS.CZ
§ § § Autorský zákon - stručné poučení pro uživatele - odkaz na OOAS.CZ
§ § § Autorský zákon - stručný výklad - odkaz na CZECHDESIGN.CZ
§ § § Balíčky informací o autorském právu na stránkách CZECHDESIGN.CZ NOVÉ
§ § § Užití autorského díla v praxi místní kultury - odkaz na výklad NIPOS


Ochranná organizace autorská - sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (OOA-S)
§ § §
AUTORSKOPRÁVNÍ PORADNA pro členy OOA-S a pro členy UVU ČR
§ § § KOMPLEXNÍ ZASTUPOVÁNÍ AUTORŮ, JEJICHŽ DÍLA BYLA UŽITA NEOPRÁVNĚNĚ
§ § § AUTORSKÁ DÍLA (REJSTŘÍK předmětů ochrany vedený Ochrannou organizací autorskou - sdružením...)

AKTUÁLNĚ: Informace OOA-S (listopad 2006) a svolání Valného shromáždění (12. 12. 2006); přijaté prohlášení a petice

GESTOR - Ochranný svaz autorský, kolektivní správce autorského práva na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého dle § 24 zákona č.121/2000 Sb., v platném znění /resale law, droit de suite/ v České republice.


+ ZEMŘELÍ AUTOŘI VÝTVARNÝCH UMĚLECKÝCH DĚL

§ § § ZEMŘELÍ AUTOŘI (rejstřík)
§ § § O REJSTŘÍKU ZEMŘELÝCH - jedna z cest k nalezení dědiců majetkových práv k autorským dílům


§ § § METODY STANOVENÍ AUTORSKÝCH ODMĚN

§ § § ZNALCI a tlumočníci, znalecké ústavy: ŠKOLSTVÍ A KULTURA - umění výtvarné; UMĚLECKÁ ŘEMESLA


DOKUMENTY K AUTORSKOPRÁVNÍ PROBLEMATICE§ § § PETICE OOA-S adresovaná ministru kultury na podporu vyhlášky 488/2006 Sb. (o výši paušálních odměn), prosinec 2006

§ § § PETICE OOA-S adresovaná ministru kultury, březen 2001
§ § §
MEMORANDUM UVU ČR k zajištění autorskoprávní ochrany, srpen 2001

 

© UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, ZÁŘÍ 2004
Poslední aktualizace 21. 11. 2006